Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание се срещна със сенатор Контестабиле, член на Комисията по правни въпроси и човешки права на ПАСЕ
11/06/2003
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА СЪС СЕНАТОР КОНТЕСТАБИЛЕ, ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА НА ПАСЕ


На 11 юни 2003г. /сряда/ председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков се срещна със сенатор Контестабиле, член на Комисията по правни въпроси и човешки права на ПАСЕ. На срещата присъстваха още народните представители Гиньо Ганев от "Коалиция за България" и Борислав Цеков от НДСВ, вносител на законопроекта за вероизповеданията.
Сенатор Контестабиле оцени българския Закон за вероизповеданията като много добър и изрази мнението, че единствените проблеми, които биха могли да възникват, са при неговото прилагане. Председателят на Народното събрание заяви, че законът е изготвен в съответствие с конституционните принципи и международните стандарти, провъзгласяващи свободата на религиозните убеждения и равнопоставеността на религиозните общности.
Сенатор Контестабиле постави въпроса, дали с този закон не се дават привилегии на Българската православна религия спрямо останалите вероизповедания в страната. В отговор г-н Ганев изтъкна, че Българската православна църква е традиционна религия в България, но тя не е обявена за държавна религия, както в много други страни. Въпреки че според Закона за вероизповеданията тя се признава за юридическо лице, това само по себе си не дискриминира останалите вероизповедания. Като потвърждение на това становище г-н Ганев обясни, че спрямо останалите вероизповедания се прилага най-либералния подход, като не се изисква пререгистрация на вече възникналите като правни субекти религиозни общности. Борислав Цеков отбеляза, че за разлика от стария, новият Закон за вероизповеданията дава право на отделилите се от едно вероизповедание да се регистрират в съда, което е гаранция за свободата на избор на религия.
Всички участници в срещата се обединиха около тезата, че Законът за вероизповеданията, отчитайки духовната сложност и правната деликатност на обществените отношения, в своята цялост е постижение, отговарящо на европейските и международните изисквания за правото на вероизповедание като право от най-висш порядък.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини