Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене измененията в НПК, внесени от Анелия Мингова и Константин Пенчев.
11/06/2003
Народното събрание гласува на второ четене Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от Анелия Мингова и Константин Пенчев на 3 юни 2003 г.

Днес народните представители продължиха разглеждането на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Текстовете от законопроекта са гласувани до § 90 включително.

Народните представители гласуваха Решение, с което се разрешава изпращането на контингент от Българската армия в Република Хърватия за участие в учението на НАТО по Партньорство за мир "КООПЕРАТИВ ИНГЕЙДЖМЪНТ 2003".

Гласувано бе и Решение за разрешаване изпращането на български военен кораб с щатното му въоръжение извън територията на страната и за разрешаване пребиваването на чуждестранни военни кораби с щатното им въоръжение в морските пространства на Република България и във военноморска база Атия във връзка с третото активиране на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море.

Народното събрание ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество и обмен на информация по въпросите, свързани със спазването на данъчното законодателство.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини