Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на проф. Огнян Герджиков с председателя на Европейската сметна палата
12/06/2003
СРЕЩА НА ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА


Много висока оценка на българската Сметна палата даде председателят на Европейската сметна палата Хуан Мануел Фабра Вайе на срещата си с председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков.

Като изключително ползотворно оцени г-н Вайе сътрудничеството между двете сметни палати. Двете институции работят по редица съвместни проекти, обменят специалисти и извършват съвместни одити. Постоянният и задълбочен обмен на информация има за цел в момента на влизането си в ЕС България да не повтаря слабостите и грешките на страните от предишната вълна.

Председателят на парламента прояви интерес дали са констатирани нарушения и опити за измама при изразходването на средства от европейските фондове. Г-н Вайе информира проф. Герджиков, че до момента няма констатирани злоупотреби с фондовете, но в рамките на страните от ЕС има разкрити случаи на измама. С всяка изминала година се изпълняват все по-добре насоките и препоръките, които даваме и е по-трудно да се извършват злоупотреби, подчерта той. Според председателя на Европейската сметна палата в много случаи е трудно да се установи дали става въпрос за измама или за грешка в резултат на неправилно и неподходящо управление.

На срещата беше обсъдена превантивната функция като важен аспект от дейността на сметната палата, както и ефективното взаимодействие между парламент и сметна палата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини