Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От началото на мандата си 40-то Народно събрание е приело 564 закона, 435 решения и 21 декларации
03/08/2008
ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА СИ 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ПРИЕЛО 564 ЗАКОНА, 435 РЕШЕНИЯ И 21 ДЕКЛАРАЦИИ

  • Справка за законодателната дейност и парламентарния контрол на 40-то Народно събрание (11 юли 2005 – 31 юли 2008 г.)
  • Справка за законодателната дейност и парламентарния контрол през Деветата сесия на 40-то Народното събрание (7 май – 31 юли 2008 г.)    
    
Законодателна дейност

    От началото на мандата си 40-то Народно събрание е приело 564 закона, 435 решения и 21 декларации. 275 от гласуваните закони са свързани с европейската интеграция на България, а 193 са ратификации на международни документи, по които България е страна. Това сочи справка, изготвена от дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол”. 
   
    Справката за дейността на 40-то Народно събрание през Деветата му сесия – от 7 май до 31 юли 2008 г., показва, че депутатите са приели 39 закона, 42 решения и 4 декларации.
    13 от гласуваните закони по време на деветата сесия са свързани с европейската ни интеграция, а 12 са ратификации на международни документи, по които България е страна. Сред приетите закони са Законът за регионалното развитие, Законът за кредитиране на студентите и докторантите, в Закона за социалното подпомагане, в Закона за семейните помощи за деца, промените в Закона за МВР, в Гражданския процесуален кодекс, в Закона за концесиите, в Закона за безмитната търговия, в Кодекса на търговското коробоплаване, в Закона за пътищата.
    По време на сесията в парламента са постъпили общо 90 законопроекта, като 54 са внесени от народни представители, а 36 – от Министерския съвет. На първо четене депутатите са приели 14 законопроекта, а са отхвърлили 18. Броят на внесените проекторешения е 51, като 41 от тях са от народни представители.
    В периода са постъпили 7 проекта за декларации, от които 4 са приети от парламента. Народното събрание излезе с декларация в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България, с декларация относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика, с декларация за децата на България и с Обръщение по повод 17-та годишнина от приемането на Конституцията „България – парламентарна република!”.
   
    От началото на мандата на 40-то Народно събрание са постъпили общо 1026 законопроекта, като 530 от тях са внесени от народни представители. Броят на отхвърлените законопроекти е 125.
    От 11 юли 2005 г. до 31 юли 2008 г. са били внесени 579 проекторешения, от които 83 са на Министерския съвет, както и 45 проекта за декларации.


   
Парламентарен контрол

    43 часа са отговаряли министри на въпроси по време на деветата сесия на 40-то Народно събрание, провели са разисквания по питане на народен представител и по вот на недоверие.

    По време на деветата сесия на 40-то Народно събрание е използвано 43 часа и 5 минути парламентарно време за осъществяването на контролната функция на парламента. В периода 5 май – 31 юли парламентарен контрол е провеждан в 13 пленарни заседания, като са използвани три форми – въпроси и питания, разисквания по питане и вот на недоверие.
    Общо през сесията са зададени 223 въпроса и 89 питания. От тях с писмен отговор са 91 въпроса и 24 питания, а с устен – 132 въпроса и 65 питания. Отговорено е на 154 въпроса и на 46 питания, предстои да се отговори на 45 въпроса и 20 питания, а 7 въпроса и 4 питания са оттеглени.
    По време на завършилата сесия от ПГ на КБ са задали 19 въпроса и са отправили 4 питания, от ПГ на НДСВ – 4 въпроса и 5 питания, от ПГ на ДПС – 3 въпроса. Депутатите от ОДС са задали 27 въпроса и са оправили 7 питания, от ДСБ – 56 въпроса и 37 питания, от Коалиция „Атака” – 42 въпроса и 7 питания. ПГ на БНС е участвала в парламентарния контрол с 5 въпроса и 2 питания, ПГ на БНД – с 17 въпроса и едно питане и независимите народни представители – с 51 въпроса и 27 питания.   
    На най-много въпроси и питания е отговорил министърът на вътрешните работи – 22, следван от министъра на земеделието и храните – 19. Премиерът Сергей Станишев и министрите на финансите и на здравеопазването са отговаряли на 17 въпроси и питания, министърът на образованието и науката – на 16, министърът на регионалното развитие и благоустройството – на 15 и т.н.
    В периода са проведени разисквания по едно питане – от народния представител Иван Костов към министър-председателя Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища. Разискванията са поискани от 54 депутати от парламентарните групи на ДСБ, ОДС, БНД, БНС, „Коалиция Атака” и независими.
    По време на сесията беше внесен и отхвърлен шести вот на недоверие към Министерския съвет. Искането беше за „ нанесените материални и морални щети на Република България и българските граждани от провала на правителството при спазването на правилата на държава-член на Европейския съюз и усвояване на средствата от ЕС”.  То беше внесено от 86 народни представители от парламентарните групи на ОДС, ДСБ, БНС, БНД, „Коалиция Атака” и независими народни представители.
    Съществено място в парламентарния контрол заемат въпроси и питания с европейска насоченост – управление на европейските фондове, българската позиция в процеса на европейската интеграция след отхвърлянето на Лисабонския договор в Ирландия, спрени средства по програма САПАРД, спряно финансиране на порект към Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” и др. Обхващани са теми от почти всички области на обществения живот – икономика и енергетика, финанси, вътрешни работи, земеделие и храни, социална политика, здравеопазване, образование и наука, регионално развитие, околна среда и т.н.
   
    От началото на мандата на 40-то Народно събрание парламентарен контрол е провеждан в 120 пленарни заседания. Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на Народното събрание е 368 часа и 53 минути.
    Народните представители са задали 2082 въпроса и 885 питания, отговорено е на 1841 въпроса и 610 питания. Предстои да се отговори на 47 въпроси и 20 питания, а 92 въпроса и 44 питания са оттеглени.

    На най-много въпроси и питания е отговорил министърът на здравеопазването – 230, министърът на вътрешните работи – 204, министърът на земеделието и храните – 202, министърът на регионалното развитие и благоустройството – 199, министърът на околната среда и водите – 198, минисътрът на финансите – 188, министър-председателят Сергей Станишев – 179, министърът на икономиката и енергетиката – 161 и т. н.
    В периода от началото на мандата са проведени разисквания по две питания – от народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост и от народния представител Иван Костов към премиера Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища.

 
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини