Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
539 сигнали и предложения на граждани са постъпили в Приемната на Народното събрание през изминалата парламентарна сесия
05/08/2008

539 сигнали и предложения на граждани са постъпили в Приемната на Народното събрание през изминалата парламентарна сесия

● Справка за постъпили сигнали и предложенеия на граждани в Приемната на Народното събрание през Деветата сесия на 40-то Народното събрание
(7 май – 31 юли 2008 г.)
 

В периода на Деветата сесия на Народното събрание от 7 май до 31 юли 2008 г. до председателя на Народното събрание са изпратени 539 сигнали и предложения на граждани и организации. Това показва справка, изготвена от Приемната на парламента. По 113 от тях са възложени проверки на съответните компетентни институции, на 109 е отговорено директно, а 187 са предоставени за становище или за сведение на различни постоянни парламентарни комисии. От Приемната на Народното събрание уточняват, че без движение са останали 130 писма. Това са анонимни сигнали, повторни жалби по проблем, който вече е разглеждан и гражданинът е получил отговор от компетентния орган, копие от жалби до други органи, които са изпратени до Народното събрание само за сведение.

Експертите от Приемната на Народното събрание посочват законопроекти, които са предизвикали най-много реакции от страна на граждани и неправителствени организации. Това са проектът за нов Семеен кодекс и Законопроектът за управление на етажната собственост, който вече е приет на първо четене. От парламентарната приемна определят като особено остра реакцията на гражданите срещу предложението за изменение на чл. 16, ал. 4 от Закона за народната просвета, който предвиждаше да отпадне държавното изискване за владеене на книжовния български език. В резултат на гражданската активност и оживената дискусия в пленарната зала, предложението бе отхвърлено от депутатите. В Приемната са постъпили и много писма срещу въвеждането на задължително училищно обучение от 6-годишна възраст и срещу закриването на училища в малки населени места.

С наближаването на парламентарните избори през следваща година, все повече граждани и неправителствени организации настояват за разработване и приемане на нов Избирателен кодекс, за актуализиране на избирателните списъци и за по-строги санкции за купуването на гласове. Това са изводите от получените писма и сигнали по темата.

През изминалата сесия активни са били и фармацевтичните организации с настояването за промени в Закона за аптеките и лекарствата в хуманната медицина.

 В Приемната на Народното събрание са получени още предложения по Закона за концесиите, Закона за българското Черноморско крайбрежие, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, Закона за допитване до народа и други.

Десетки писма са получени във връзка с кризата на МК „Кремиковци”. Профсъюзни организации, работници и служители на комбината са настоявали Народното събрание да съдейства държавата да поеме ангажимент за запазването и финансовото укрепване на предприятието.

Друга гореща тема за обществото са били екологичните проблеми, посочват от Приемната. Постъпили са редица сигнали за замърсяване на въздуха от промишлени предприятия, за изсичане на гори и за строителство на територията на природни паркове или озеленени междублокови пространства.

Анализът на експертите от Приемната сочи, че и през тази парламентарна сесия обществото е било най-чувствително към проблемите, които засягат жизнения стандарт. Освен предложения за законодателни промени, много граждани са изразили мнения за размера, индексирането и преизчисляването на пенсиите, за новите цени на горивата, електроенергията и топлинната енергия, за цените на хранителните стоки, за размера и условията за отпускане на социални помощи. Работата на ТЕЛК и НЕЛК, както и достъпът до качествено здравеопазване и лечение са също сред темите, които най-силно вълнуват гражданите, сочат данните от парламентарната приемна. Оттам уточняват, че се наблюдава и повишена нетърпимост към пропуски в работата на служители от съдебната система, правоохранителните органи и органите на централната и местната изпълнителна власт.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини