Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Промените в Закона за насърчаване на заетостта ще дадат възможност пенсионери да участват в програми и мерки за заетост и обучение
12/09/2008
Промените в Закона за насърчаване на заетостта ще дадат възможност пенсионери да участват в програми и мерки за заетост и обучение

На заседанието си на 12 септември 2008 г. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта, които предвиждат възможност пенсионери да участват в програми и мерки за заетост и обучение, както и разширяване на обхвата на националната програма "В подкрепа на майчинството".
Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели осигуряване на достъп на пазара на труда на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Проектът урежда правото на тези лица на информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта. Разширява се обхватът на националната програма "В подкрепа на майчинството", така че заетите по програмата пенсионери да получават допълнителни доходи. Целта е да се избегне предвиденото с промените в Кодекса за социално осигуряване прекратяване на обезщетението при отглеждане на малко дете.

Времето, през което българските медици бяха задържани в Либия и изтърпяваха наказание, ще се зачита за трудов стаж и ще бъдат уредени здравноосигурителните им права. Това предвижда приетият на първо четене днес от парламента законопроект за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани, внесен от Министерския съвет. Законопроектът е изготвен във връзка с указа на президента Георги Първанов от 24 юли 2007 г. за опрощаване на наказанието за доживотен затвор на Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова и Ашраф ал-Хаджудж.
Необходимо e да се уредят трудовите и осигурителните права и на д-р Здравко Георгиев за времето, през което той е бил задържан, се посочва в мотивите към проекта.
Предвижда се осигурителните вноски за фонд "Пенсии" и здравноосигурителните вноски за времето на тяхното задържане и/или изтърпяване на наказание да бъдат за сметка на републиканския бюджет.

Народното събрание прие на първо четене законопроект за създаването на Национален съвет за инспектиране по труда, който ще бъде постоянен трипартитен орган за координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда. Вносител на законопроекта е Министерският съвет, който предлага съветът да бъде към министъра на труда и социалната политика и да включва представители на държавата, на работодателските организации и на синдикатите.
Проектът цели да уреди работата на националната система за инспектиране на труда, да определи видовете контролни дейности, както и взаимодействието между държавните органи, които ги прилагат.

Народното събрание обсъди и обобщения годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2007 г.

Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси отговаряха вицепремиерите Даниел Вълчев и Емел Етем, и министрите Миглена Тачева, Петър Мутафчиев и Джевдет Чакъров.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини