Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на парламентарния пресцентър по повод оповестените резултати от проекта „Граждански контрол над парламентаризма”
03/11/2008

Съобщение на парламентарния пресцентър по повод оповестените резултати от проекта „Граждански контрол над парламентаризма”

3 ноември 2008 г.

По повод оповестените на 2 ноември 2008 г. резултати от проекта „Граждански контрол над парламентаризма” Пресцентърът на Народното събрание е упълномощен да разпространи следното становище.

Съгласно Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) необходимият кворум за откриване на пленарното заседание и за гласуване е повече от половината от народните представители, а необходимото мнозинство за приемане на актовете на парламента е повече от половината от присъстващите народни представители.

Под присъствие се разбира – регистрирали се народни представители преди започване на гласуването.

Допустимо е народен представител, независимо, че се е регистрирал и присъства в залата, да не е участвал в гласуването, тъй като това е негово право и израз на позиция.

ПОДНС предвижда процедура, разписана в чл. 39, ал. 3, за проверка на кворума „във връзка с предстоящо гласуване”. Ако не е реализирана подобна процедура, позоваването на липса на кворум при приемането на актове е необосновано. ПОДНС допуска в рамките на едно пленарно заседание до две парламентарни групи или председателстващият заседанието да поискат проверка на кворума.

В предходни години е имало случаи на сезиране на Конституционния съд по същия въпрос. В отговор Конституционният съд е възприел като своя постоянна практика следното становище: „При преценката за конституционосъобразност на процедурата при гласуване и приемане на актове на Народното събрание, Конституционният съд изхожда от данните в стенографските протоколи за заседанията на Народното събрание. Той не може да открива производство по тяхното оспорване. Стенографските протоколи са официални документи на Народното събрание и имат доказателствена сила за отразените в тях изявления, обстоятелства и констатации, включително за броя на присъстващите народни представители (кворум) ..., които констатации могат да бъдат правени само от Народното събрание” (Решение № 25 от 1998 г.).

Следователно, ако липсата на кворум не е отразена в стенографския протокол, не е обосновано да се иска Конституционният съд да се произнася по този въпрос.

С въвеждането на новата система за гласуване в пленарната зала преди всяко гласуване на мониторите се изписва наличният в момента кворум.

И новата система предполага и изисква от народните представители да спазват разпоредбата в ПОДНС, че всеки гласува със своята карта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини