Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане
05/11/2008

Парламентът обсъди на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане

5 ноември 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 5 ноември 2008 г. на първо четене изменения в Закона за социалното подпомагане. Те предвиждат да бъде съкратен срокът за получаване на социални помощи от безработни от 12 месеца на 6 месеца, така че да бъде ограничена възможността за упражняване на професията "социално слаб". Целта е да се стимулира личната и обществената отговорност на трудоспособните лица, активното поведение на тези хора на пазара на труда и тяхното ограмотяване и квалификация, се посочва в аргументите на правителството. Според вносителя все още е сравнително висок процентът на безработните лица в трудоспособна възраст, които се задържат в обхвата на системата за социално подпомагане. Разпоредбите ще се прилагат само спрямо лица, чието здравословно състояние и семейно положение позволяват да се трудят. Предвижда се новите правила да влязат в сила от 1 януари 2009 г.

Парламентът обсъди на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, който определя условията и реда за уреждане на правата на граждани, притежаващи жилищно-спестовни влогове в "Банка ДСК" ЕАД към 31 декември 1990 г.

Народните представители обсъдиха на заседанието си на второ четене промени в Търговския закон, предложени от ОДС и промени в Закона за особените залози.

Народното събрание обсъди и отчета на Комисията по финансов надзор за 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини