Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински приветства участниците в международната конференция „Глобализация и управление на информационните ресурси”
12/11/2008

Георги Пирински приветства участниците в международната конференция „Глобализация и управление на информационните ресурси”

12 ноември 2008 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински приветства на 12 ноември 2008 г. участниците в международната конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”. Сред организаторите на форума, който се провежда под патронажа на председателя на парламента, са Департаментът по библиотечен и информационен мениджмънт към Държавния университет Емпория, САЩ, Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Съюзът на библиотечните и информационните работници.

В приветствието си Георги Пирински определи темата на конференцията като много актуална и отбеляза, че тя предполага задълбочен анализ и сериозни дискусии. Като председател на Народното събрание затвърдих убеждението си колко са важни информационните ресурси за успеха на законодателния процес, заяви той. По думите на председателя на Народното събрание днес информацията не е просто необходима и важна, а от начина, по който тя се използва, зависи бъдещето на планетата, на обществата и на отделните хора.

За участие в конференицията „София 2008” са пристигнали повече от 110 чужди гости от 30 страни. Сред темите, които те ще обсъдят, са „Достъп до електронните мрежи”, „Организация, класификация и издирване в уеб-пространството”, „Информационна индустрия и управление на знанието”, „Информационна грамотност и учене през целия живот”, „Дигитални и виртуални библиотеки”.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини