Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Освобождаване от облагане на печалбите и непризнаване за данъчни цели на загубите от сделки на борса в държава от ЕС, предвиждат законови промени, обсъдени от парламента на първо четене
12/11/2008

Освобождаване от облагане на печалбите и непризнаване за данъчни цели на загубите от сделки на борса в държава от ЕС, предвиждат законови промени, обсъдени от парламента на първо четене

12 ноември 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 12 ноември 2008 г. промени в  Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат освобождаване от облагане на печалбите и непризнаване за данъчни цели на загубите от сделки на борса в държава-членка на Европейския съюз. В мотивите се посочва, че по този начин данъчното третиране от тези печалби ще се изравни с това на печалбите или загубите, реализирани на българска борса. Предлага се и увеличение на прага на данъчното облекчение за ваучерите за храна от 40 на 60 лв., както и промяна в данъчните облекчения за дарения с оглед недопускане дискриминация на лицата, в полза на които са направени даренията. Данъчното третиране на направените дарения не трябва да зависи от мястото на установяване на лицето, в полза на което е направено дарението, отбелязва вносителя на промените. Измененията предвиждат данъчното облекчение за дарения да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава членка на ЕС, когато дарителят притежава официален документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението.

Парламентът обсъди на заседанието си на първо четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, промени в Закона за местните данъци и такси, промени в Закона за акцизите и данъчните складове и промени в Закона за данъка върху добавената стойност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини