Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Национален съвет, който да контролира инспектирането на труда, предвижда законопроект, обсъден от парламента на второ четене
13/11/2008

Национален съвет, който да контролира инспектирането на труда, предвижда законопроект, обсъден от парламента на второ четене

13 ноември 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 13 ноември 2008 г. на второ четене законопроект за инспектиране по труда. Той предвижда постоянен тристранен орган, който да осъществява координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда, да бъде Националният съвет за инспектиране по труда. Предвижда се съветът да е към министъра на труда и социалната политика и да бъде тристранен – да включва представители на държавата, на работодателските организации и на синдикатите. Със законопроекта се урежда функционирането на националната система за инспектиране на труда, определят се видовете контролни дейности, както и взаимодействието между държавните органи, които ги прилагат. В момента са над 12 институциите, които осъществяват контрол от името на държавата.

Парламентът реши да създаде постоянна парламентарна комисия за контрол на ДАНС и подкомисия за контрол на разузнавателните служби. Това стана с приемането на промени в правилника за работа на Народното събрание, с които се създават двата нови органа.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси и промени в Закона за туризма.

Народното събрание прие на заседанието си на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини