Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В изказване пред парламентарен форум в ООН Камелия Касабова изтъкна потенциала на България да бъде фактор на сигурност и стабилност
21/11/2008

В изказване пред парламентарен форум в ООН Камелия Касабова изтъкна потенциала на България да бъде фактор на сигурност и стабилност

20 ноември 2008 г.

На 20 и 21 ноември 2008 г., по време на 63-та сесия на Общото събрание на ООН се състоя парламентарно изслушване на тема ”Към ефективно мироопазване и предотвратяване на конфликти”. Изслушването бе организирано от Интерпарламентарния съюз и Офиса на Президента на Общото събрание на ООН.

В дискусиите взеха участие представители на над 60 национални парламентr и асоциирани организации. От българска страна във форума участва заместник-председателят на Народното събрание и ръководител на българската делегация Камелия Касабова. В изказването си пред участниците във форума г-жа Касабова изтъкна значението на националните парламенти и усилията на България в предотвратяване на конфликти и нарушаване на човешките права чрез националното законодателство и общи регионални инициативи.

Заместник-председателят на българския парламент подчерта, че  страната ни през последните години генерира сигурност и се явява стабилизиращ фактор на Балканите, известен в близкото минало като ”барутния погреб на Балканите”.

За стабилизиращата роля на България в региона говори и фактът, че България е сред страните, основни двигатели на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, както и че българският парламент е домакин на Секретариата по парламентарна линия, допълни тя. Това е ярко доказателство, че малки страни като България имат потенциала да генерират сигурност в един несигурен свят.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини