Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина
26/11/2008

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

26 ноември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 26 ноември 2008 г. промени в Закона за съсловните организации на лекари и на лекарите по дентална медицина. Те предвиждат министърът на здравеопазването да може да свиква събор на Българския лекарски съюз, съответно конгрес на Българския зъболекарски съюз, ако такъв не е свикан в предвидения в закона срок. Министърът на здравеопазването ще може да се възползва от тази възможност в едномесечен срок след изтичането на предвидения. Органите на БЛС и БЗС свикват редовни заседания веднъж на три години, които трябва да са не по-късно от три месеца след изтичането на мандата на органите им. Датата, мястото и дневният ред на събора на БЛС, съответно на  конгреса на БЗС, ще се определят от Управителния съвет на организациите и ще се съобщават на съответните районни колегии най-късно един месец преди самия форум. Правомощията на УС на БЛС и БЗС ще се прекратяват с изтичане на мандата на органа, който ги е избрал. Предвижда се Управителният съвет да изпълнява функциите си до избора на нов, но за не повече от четири месеца.

Народните представители обсъдиха на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда, на първо четене в закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия и започна обсъждането на второ четене на законопроекта за етажната собственост.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини