Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси
27/11/2008

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси

27 ноември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 27 ноември 2008 г. промени в Закона за местните данъци и такси. Те предвиждат увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти от следващата година и намаляване на данъчната ставка, върху която общинските съвети определят размера на данъците – от 1,5 до 3 на 0,5 до 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Променят се коефициентите за местоположение, които са с най-голяма тежест при определяне на данъчната оценка. Повишаването на коефициентите за местоположение е с 50 на сто и ще доведе до съответно увеличение на данъчната оценка на недвижимите имоти със същия процент. Освобождават се от данък сградите на Българския Червен кръст и организациите на БЧК, регистрирани в друга държава от Европейския съюз.

Парламентът прие решение по Доклада за дейността на съдилищата през 2007 г., както и по Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 декември 2007 г. до 16 юли 2008 г.

Народните представители приеха на заседанието си отчети за изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2007 г. и за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия, на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда, промени в Закона за гражданската регистрация на първо четене и започнаха обсъждането на второ четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини