Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Протестиращите работници и служители от „Кремиковци” АД внесоха декларация в Народното събрание
09/03/2009

Протестиращите работници и служители от „Кремиковци” АД внесоха декларация в Народното събрание

9 март 2009 г.

Протестиращите работници и служители от „Кремиковци” АД  внесоха на 9 март 2009 г. в Народното събрание декларация.

Протестиращите работници и служители от металургичния комбинат настояват парламентът спешно да разгледа ситуацията в „Кремиковци” и да потърси отговорност от институциите, допуснали „катастрофата на комбината”, която според тях неминуемо ще доведе до икономически и социални сътресения в страната. Те искат да се разработи с тяхно участие компенсационна програма, включваща преквалификация, ранно пенсиониране, обезщетения в размер на тридесет работни заплати за работниците и служителите, които ще загубят работните си места. Протестиращите смятат, че трябва да бъде направена незабавна проверка от специалните служби и контролни органи на всички действия, отнасящи се до „Кремиковци” и да бъдат установени причините и виновните лица, довели до „катастрофата на комбината”.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини