Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие структурни и персонални промени в Министерски съвет
17/07/2003
Със 120 гласа - "за", 108 - "против" и 5 - "въздържал се", Народното събрание прие решение за структурни промени в Министерски съвет


РЕШЕНИЕ
за

изменение на Решение на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм., БР. 119 от 2002 г.)

Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 от конституцията на Република България

Р Е Ш И:


В Решението на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България ( обн., ДВ, бр.66 от 2001 г., изм. бр. 66 от 2001 г.) думата "двама" се заменя с трима "трима".


---------------------------------------------------------------------
Със 119 гласа - "за", 107 - "против" и 7 - "въздържал се", Народното събрание прие решение за персонални промени в Министерски съвет


РЕШЕНИЕ
за
персонални промени в Министерския съвет на Република България


Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 24 юли 2001 г. (ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

РЕШИ:


1. Освобождава:

Николай Василев Василев като министър на икономиката;
Лидия Сантова Шулева като министър на труда и социалната политика;
Владимир Атанасов Атанасов като министър на образованието и науката;
Пламен Василев Петров като министър на транспорта и съобщенията;
Божидар Тодоров Финков като министър на здравеопазването;
Неждет Исмаил Моллов като министър без портфейл.

2. Избира:

Пламен Александров Панайотов за заместник министър-председател;
Николай Василев Василев - заместник-министър-председател и за министър на транспорта и съобщенията;
Лидия Сантова Шулева - заместник-министър-председател и за министър на икономиката;
Христина Христова Велчева за министър на труда и социалната политика;
Славчо Чавдаров Богоев за министър на здравеопазването;
Игор Симеонов Дамянов за министър на образованието и науката;
Филиз Хакъева Хюсменова за министър без портфейл.

---------------------------------------------------------------------
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини