Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие декларация за 60-годишнината на НАТО и петата година от присъединяването на България към Алианса
03/04/2009

Парламентът прие декларация за 60-годишнината на НАТО и петата година от присъединяването на България към Алианса

3 април 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 3 април 2009 г. Декларация във връзка с 60-годишнината от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор и петата годишнина от присъединяването на България към НАТО. В декларацията българският парламент изразява привързаност към общите ценности, споделяни от съюзниците от НАТО, потвърждава активната си ангажираност в парламентарното измерение на дейността на организацията и отбелязва със задоволство новото разширяване на НАТО – трето поред след падане на Берлинската стена, с което атлантическата интеграция на Балканите, започнала през 1952 г., обхваща вече седем държави. Народното събрание декларира увереността си, че процесът на разширение на НАТО на изток ще допринесе за пълната и ускорена интеграция на целия балкански регион в Алианса. Българският парламент изразява подкрепата и ангажираността си за приоритетите на НАТО, най-вече спрямо Афганистан.

В декларацията българският парламент изразява очакването си за издигане на качествено ново ниво на сътрудничеството между НАТО и ЕС, като подкрепя доклада на Европейския парламент от 28 януари тази година за ролята на НАТО и архитектурата на сигурност на ЕС. Народното събрание посочва и убеждението си, че един от най-важните приоритети на НАТО е стремежът за спечелване на общественото мнение и подкрепата на гражданите на страните-членки в целия свят.

Парламентът даде съгласие правителството да води преговори и да сключи Заемно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие по третия заем за развитие на политиките – институционална реформа в социалните сектори.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за движение по пътищата и промените в Закона за чужденците.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и промени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси и питания на депутати отговаряха вицепремиерът Ивайло Калфин, министърът на вътрешните работи Михаил Миков и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини