Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията за промени в Конституцията прие единодушно предложенията за изменения в основния закон
18/07/2003
КОМИСИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА ПРИЕ ЕДИНОДУШНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНИЯ ЗАКОНВременната парламентарна комисия за промени в Конституцията прие единодушно, с 16 гласа "за", без против и без "въздържали се", предложенията за изменения в основния закон във връзка с имунитета, несменяемостта и мандатността на магистратите.

Текстовете трябва да бъдат гласувани на три четения в пленарна зала.

Според проектопромените съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за служебните си действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

Срещу магистратите да не може да бъде повдигано обвинение без разрешение на ВСС, както и те да не могат да бъдат задържани, освен за тежко престъпление, и то само с разрешение на ВСС, предвиждат текстовете. За даване на такова разрешение ще се прави мотивирано искане до ВСС от главния прокурор или от не по-малко от една пета от членовете на ВСС, предвижда проектопромяната.

Предлага се магистратите да стават несменяеми след 5-годишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на ВСС. Несменяемостта отпада само при навършване на 65-годишна възраст, подаване на оставка, влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, системно неизпълнение на служебните задължения или действия, уронващи престижа на съдебната власт, предвиждат проектопромените.

С три гласа "за" и 13 въздържали се комисията отхвърли алтернативното предложение на ОДС, според което магистратите не носят гражданска отговорност за вреди, причинени при изпълнение на служебните си задължения, освен ако извършеното не е престъпление. ОДС предлагаха магистратите да носят наказателна отговорност като всички други граждани, но срещу тях да не може да бъде повдигнато обвинение без разрешение на ВСС за техни служебни задължения или постановени от тях актове.

Според сегашните текстове в Конституцията съдиите, прокурорите и следователите имат пълен имунитет и не носят никаква наказателна и гражданска отговорност за служебните си действия и за постановените от тях актове. Право да поиска повдигане на обвинение срещу магистрат има само главният прокурор, магистратите стават несменяеми след 3-годишен стаж като съдия, прокурор или следовател, с решение на ВСС.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини