Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
ОБРЪЩЕНИЕ на 40-то Народно събрание към българския народ по повод 130-та годишнина от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция
16/04/2009

ОБРЪЩЕНИЕ

на 40-то Народно събрание към българския народ по повод 130-та годишнина от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция

Уважаеми сънародници,

Гражданки и граждани на Република България,

На днешния ден преди 130 години представители на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Исторически акт, възвестил на света възкресената за нов живот българска държава, възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност.

Днешното честване е възможност както ние в тази зала, така и цялото ни общество отново да осъзнаем онази висота на възрожденския дух отпреди 130 години, чиято сила и благородна енергия са направили възможна съвременна България. Честването може и трябва да послужи за ориентир на страната ни днес – как да се развива и утвърждава като държава с демократична система на парламентарно управление.

За нас делото на учредителите е образец как представители на българския народ, обединени от общ идеал, могат да работят за постигането на общото благо; да търсят съгласието и взаимодействието в служба на националния интерес, в името на каузата, пренесена през столетията от крепителите на народния дух и борците за свобода.
Нека отбележим, че този състав на Учредителното събрание – разнороден, изразяващ целия спектър на тогавашното българско общество, полага в основите на конституционния акт категорично заявеното демократично начало чрез най-широко представително Народно събрание.

Забележително е, че интелектуалното начало на Търновската конституция е  мерило за държавност, валидно и до днес, доказало своята непреходност като ярка изява на българската идея за българска държава.

Търновската конституция същевременно е и вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа на Просвещението.

Неоспоримо потвърждение на духа и характера на този исторически документ са неговите определящи характеристики:

народно представителство при всеобщо избирателно право;

политически плурализъм и свобода на сдружаването;

разделение на властите;

парламентарен контрол и министерска отговорност;

децентрализация в общинското управление;

свобода на печата, мисълта и словото.

Ограничавани или погазвани, отменяни или пренебрегвани, тези и останалите демократични начала на Търновската конституция намериха съвременното си кодифициране в Конституцията на Република България, приета от Седмото Велико Народно събрание на 12 юли 1991 г.

Гражданки и граждани,

Обществото ни днес отново е изправено пред предизвикателството да утвърждава демократичните конституционни норми на политически и обществен живот, които не могат да останат мъртва буква, а следва да бъдат категорични гаранции за правата на гражданите и интересите на държавата.

В условията на членство в Европейския съюз нормите на демократичната държава, вече като синтез между национални и общностни приоритети, задават на обществото ни стандарти на поведение и отговорност с нова степен на взискателност.

Народното събрание е институцията, на първо място призвана да отговори на тези предизвикателства, да чертае насоките и решенията за градежа на българската държава за днешния и утрешния ден на България.

В тази своя мисия бъдещите състави на българския парламент несъмнено ще имат за пример и ориентир делото на търновските първостроители.

Ние, народните представители от 40-то Народно събрание, заявяваме своето единодушно решение да инициираме създаването на мемориал в столицата в памет на представителите на народа ни в Учредителното Народно събрание, положили темелите на новата българска държава.

Нека сме достойни за историческото им дело!

16 април 2009 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини