Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Георги Пирински, е на официално посещение в Кралство Швеция
23/04/2009

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Георги Пирински, е на официално посещение в Кралство Швеция


23 април 2009 г.


Общата енергийна политика, разширяването на Европейския съюз и общите мерки за преодоляване на предизвикателствата, свързани със световната финансова криза, бяха сред основните теми на срещата на председателя на Народното събрание Георги Пирински с председателя на шведския парламент Пер Вестерберг. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на парламента, е на официално посещение в Кралство Швеция на 23 и 24 април 2009 г. В делегацията са народните представители Надя Антонова (ПГ на Коалиция за България) и Илко Димитров (ПГ на БНД).

Георги Пирински и Пер Вестерберг изразиха общата подкрепа на двете страни за по-нататъшно разширяване на Европейския съюз. България има последователна позиция за насърчаване на процеса на присъединяване, но той трябва да бъде обвързан и със спазване на определени критерии, подчерта председателят на Народното събрание.

Пер Вестерберг очерта основните приоритети на предстоящото шведско председателство на ЕС, сред които е развитието на енергийната политика в Европа. Той изтъкна необходимостта от изграждане на общ пазар на енергия, който да предотврати бъдещи кризисни ситуации. Друг приоритет ще бъде разширяването на диалога с Прибалтийските държави, Украйна и Молдова, както и на контактите с Русия.

Георги Пирински благодари за последователната подкрепа на Швеция през целия процес на присъединяване на България към Европейския съюз. Той запозна председателя на Риксдага с дейността на Народното събрание, свързана с приемането на европейското законодателство, като изтъкна сериозния ангажимент на българските парламентаристи за продължаващата реформа на законодателството и на институциите в страната.

Председателят на Народното събрание подчерта, че днес всички страни са изправени пред общи предизвикателства, които поставят на изпитание способностите на ЕС да реагира на кризи. Като важно условие той изтъкна необходимостта предварително да се открояват индикаторите на една потенциална криза.

По време на разговора бе обсъдена финансовата криза и мерките, които се предприемат за нейното преодоляване. Според председателя на Риксдага най-засегнат в Швеция е банковият сектор. Георги Пирински подчерта, че България до този момент е останала стабилна, но финансовата криза започва да се отразява върху износа и притока на инвестиции, както и върху нивото на безработица. Той оцени като много позитивна позицията на шведската страна за отваряне на пазара на труда.

Председателят на Народното събрание изтъкна важната роля на парламентите на България и на Швеция за развитието на регионалното сътрудничество и сигурност. Той заяви, че страната ни се старае да бъде активен фактор за регионално партньорство в Югоизточна Европа и на Балканите. Георги Пирински подчерта също, че българският парламент е домакин на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, като работи в тясно взаимодействие с Европейския парламент.

В шведския парламент българската парламентарна делегция разговаря с членовете на комисиите по външна политика, по въпросите на Европейския съюз и по правосъдие.

На 24 април 2009 г. председателят на българския парламент Георги Пирински ще бъде приет в Кралския дворец от Н. В. краля на Швеция Карл XVI Густаф.

В рамките на посещението народният представител Надя Антонова ще се срещне с генералния одитор на Сметната палата Клас Норгрен и с генералния директор Оскар Карнебек.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини