Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание отхвърли ветото на Президента на Републиката
23/07/2003
Ветото на Президента на Републиката, с което бе върнат за повторно разглеждане Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното обществено осигуряване, бе отхвърлено със 157 гласа за, 42 против и един въздържал се.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини