Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Преди ваканцията народните представители приеха Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Закона за контрол над взривните
31/07/2003
Промените дават право на лечебните заведения, психични или онкологични диспансери без стационарни отделения, да разкрият аптеки за задоволяване на собствените си нужди. Целта е по-хуманно отношение към хронично болните хора и техните близки, за премахване на всякакви пречки и усложнения при осигуряване на лечението им.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини