Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
България ще подкрепя активно Хърватия в последния етап от преговорния процес на страната с ЕС, бе потвърдено на срещите на българската парламентарна делегация в Хърватския сабор
11/11/2009

България ще подкрепя активно Хърватия в последния етап от преговорния процес на страната с ЕС, бе потвърдено на срещите на българската парламентарна делегация в Хърватския сабор

11 ноември 2009 г.

През втория ден от посещението в Република Хърватия на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, се проведоха срещи и разговори в Хърватския сабор.

Българските парламентаристи се срещнаха с председателя на Хърватския сабор Лука Бебич. По време на срещата бе направен задълбочен преглед на двустранното парламентарно сътрудничество и на темите, които са от взаимен интерес за България и Хърватия.

Вървим по път, който България вече успешно е извървяла и затова подкрепата и опитът ви са изключително ценни за нас. С тези думи председателят на Хърватския сабор се обърна към г-жа Цецка Цачева и придружаващата я делегация. Лука Бебич представи постигнатия напредък на Хърватия в преговорния процес с ЕС и ролята на законодателната институция за това. Той посочи, че за последната година и половина са приети рекордните по думите му 195 закона и над 500 подзаконови акта, свързани с изискванията на Евросъюза. Председателят на Хърватския сабор подчерта, че решаващ принос за това има създадената Национална комисия за следене на преговорите с Европейския съюз, която извършва задълбочени анализи и изготвя редовни доклади.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че българският парламент достойно е изпълнил ангажиментите си към успешното присъединяване на България към Европейския съюз и целият този опит е на разположение на хърватските парламентаристи. Нашият опит е ценен с успехите, които следва да възприемете и с грешките, които задължително трябва да избегнете, заяви председателят на българския парламент. Тя не спести трудностите, които България изпитва в усвояването на европейските фондове, като обърна внимание и на факта, че финансовата и икономическа криза е пречка българските граждани да усетят реалните ползи от членството в Евросъюза.

В изявление за медиите председателят на Хърватския сабор заяви, че са били разменени полезни мнения за предизвикателствата пред парламентарното сътрудничество днес, когато Лисабонският договор отрежда нова, по-активна роля на парламентарните институции – роля, която има за основна цел да намали така наречения «демократичен дефицит».

В изявление за медиите председателят на Народното събрание Цецка Цачева оцени високо успехите, които Хърватия е постигнала до този момент в преговорния процес, като открои съществената роля на Хърватския сабор в него. Макар и на финала да е най-трудно, убедени сме, че усилията на институциите и на цялото хърватско общество ще се увенчаят с успех през следващата година, когато се очаква страната да приключи преговорния процес с Европейския съюз, допълни още Цецка Цачева.

Двамата председатели заявиха, че са се договорили да продължи активно сътрудничество на ниво парламентарни комисии и групи за приятелство между двата парламента.

Българската парламентарна делегация се срещна и с председателя на Националната комисия за следене на преговорите с Европейския съюз проф. д-р Весна Пусич.

Опитът на България в присъединяването към ЕС, ролята на парламентите и упражняването на парламентарен контрол в присъединителния период бяха основните теми на разговора. Председателят на Националната комисия за следене на преговорите с Европейския съюз изрази задоволство от готовността на България да оказва активна продкрепа не само в последния етап от присъединителния процес, но и в решаващата първа фаза след членството й в ЕС.

От своя страна председателят на Народното събрание Цецка Цачева заяви, че обмяната на опит не е едностранен процес и че България е не по-малко заинтересована от позитивния опит на Република Хърватия.

За пример тя даде създадените в Хърватия четири специализирани съдилища за борба с престъпността и корупцията. Поисках пълна документация по този въпрос и след внимателен анализ за приложимостта на тези нормативни актове, съм убедена, че трябва внимателно да изучим този опит предвид предстоящите у нас промени в НК и НПК.

В състава на българската делегация са председателят на Групата за приятелство България – Хърватия Ангел Найденов, заместник-председателят на групата Георги Андонов и депутатът от Европейския парламент Андрей Ковачев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини