Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2010 година
17/11/2009

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2010 година

17 ноември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 17 ноември 2009 г. на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. Проектът бе приет със 135 гласа "за" и  44 "против". В извънредното заседание участваха министър-председателят Бойко Борисов и членове на Министерския съвет.

Законопроектът за държавния бюджет за 2010 г. предвижда минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица да се увеличи от 260 лева до 420 лева, а за земеделските производители и тютюнопроизводителите да бъде 240 лева от 1 януари 2010 г. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава непроменен – 2 000 лева.

Минималното и максималното обезщетение за безработица също няма да бъдат променяни в сравнение с 2009 г. - 120 лева и 240 лева. Запазва се и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, което остава 240 лева и през 2010 г.

Общата заетост се очаква да намалее с 2.5 процента  през 2010 г.

Догодина се запазва и размерът на минималната работна заплата от 240 лева.

Предвижда се хората над 75 години да получават добавка до 50 лева към пенсиите си. Една от мерките с най-силен ефект върху преодоляване на негативните последици от кризата върху заетостта и доходите на българските граждани е предвиденото намаление на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с 2 процентни пункта, считано от 1 януари 2010.  По такъв начин ще се осигурят нужните стимули за бизнеса да запази съществуващите работни места, от което най-големи ползи ще извлекат нискоквалифицираните работници и работниците в най-силно засегнатите от кризата сектори от икономика, пише в мотивите на вносителя – Министерският съвет. Намалението на осигурителната вноска през 2010 г. ще бъде 1.1 процентен пункт за работодателя и 0.9 пункта за работника.

Планираните приходи по консолидираната фискална програма за 2010 г. са в размер на 26.4 милиарда лева, което е с 19 на сто по-малко от Програмата за 2009 г. и с около 435 милиона лева повече от очакваното изпълнение към 31 декември 2009 г. Размерът на приходите е прогнозиран при увеличаване на ставките на някои акцизни стоки и запазване на ставките на другите преки и косвени данъци, както и намаляване на общата осигурителна тежест с 2 процентни пункта.

За преките данъци е заложено запазване размера на данъчните ставки. При косвените налози е предвидено повишаване на ставките на някои акцизни стоки.

Неданъчните приходи за 2010 г. са разчетени в размер на 3.4 милиарда лева, което е с 11 процента по-малко спрямо Програмата за 2009 г. През 2010 г. помощите, от които основен дял имат тези от европейския бюджет, са с 32 на сто по-малко в сравнение с 2009 г.

Приоритетите в разходната част на Бюджет 2010 са образованието, здравеопазването, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура.

Очакваният спад на БВП за 2010 г. е 2 процента.

От 1 януари се планира намаление на административните разходи в  т.ч. и на средствата за работни заплати.  Средното трудово възнаграждение ще продължи да нараства, макар и с по-ниски темпове в сравнение с 2008 г. и 2009 г.

Заложената вноска на България в общия бюджет на Европейския съюз е 779.7 милиона лева.

С бюджета за 2010 г. на практика стартира изпълнението на политиката на правителството за европейското развитие на България, заяви в пленарната зала министър-председателят Бойко Борисов. По думите му залегналите в проектозакона за бюджета параметри са съобразени с целите на фискалната политика, с програмните приоритети и с одобрените антикризисни мерки.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини