Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
България ще бъде домакин на следващата среща на жените председатели на парламенти на страни-членки на ЕС
23/11/2009

България ще бъде домакин на следващата среща на жените председатели на парламенти на страни-членки на ЕС

23 ноември 2009 г.

България ще бъде домакин на следващата среща на жените председатели на парламенти на страни-членки на Европейския съюз. Това бе потвърдено на срещата на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на Националното събрание на Австрия Барбара Прамер на 23 ноември 2009 г. във Виена.

Барбара Прамер, която е инициатор на създаването на този неформален клуб, е сред най-ревностните и активни застъпници за равнопоставеността на жените във всички нива на политическия, икономическия и обществения живот.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която е и най-новият член на този клуб, възприе домакинството на България като израз на заслужено признание за участието и ролята на жените в българския политически живот.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини