Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в три данъчни закона
25/11/2009

Парламентът прие на второ четене промени в три данъчни закона

25 ноември 2009 г.

На заседанието си на 25 ноември 2009 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

С измененията в Закона за данък добавена стойност се намалява от 45 на 30 дни срокът за възстановяване на ДДС. Предвижда се държавата да дължи лихва за невъзстановен без основание данък. Промените въвеждат задължение фискалните устройства на търговците да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите.

Народните представители решиха с ДДС да се облага процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства.

Облагаемият доход от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, ще се определя като доходите им ще се намаляват с 60 на сто, гласува Народното събрание, което прие на второ четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Измененията предвиждат данъкът върху годишната данъчна основа на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец да се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на необработена растителна и животинска продукция при условията за преотстъпване на корпоративен данък. Преотстъпването на данъка, представляващо държавна помощ за земеделски производители, няма да може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение.

Общинският съвет ще може да определя размера на данък сгради в по-широки граници - между 0.1 и 2.5 промила, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси. Горната граница се увеличава от досегашните 2 на 2.5 промила, а долната се намалява от 0.5 на 0.1 на хиляда.

С измененията се повишава и горната граница, до която общинският съвет определя размера на данъка при възмездно придобиване на имущество - от 2,6 на сто на 3 на сто. Намалява се и долният праг - от 1.3 на 0.1 на сто.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини