Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие поправките в Закона за ветеринарномедицинската дейност
04/09/2003
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ПОПРАВКИТЕ В ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ


Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност. Това е първият окончателно приет закон през новата парламентарна сесия.

Изцяло се изменя Глава 9 на сега действащия закон, касаеща ветеринарномедицинските продукти. Поправките целят по-пълна и прецизна правна уредба на материята и синхронизация с европейското законодателство.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини