Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание се срещна с президента на Армения Роберт Кочарян
08/09/2003
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ РОБЕРТ КОЧАРЯНПредседателят на Народното събрание проф. Герджиков и арменският гост подчертаха изключително доброто равнище на политическото сътрудничество между двете страни. Общо беше мнението, че не се използва в достатъчна степен потенциала за развитието на търговско-икономическите отношения. Проф. Герджиков подчерта, че политиците на двете страни са длъжни да направят всичко възможно за тяхното активизиране. Според президента на Република Армения Роберт Кочарян налице е договорно-правна база за развитието на търговските и икономически отношения, но за тяхното успешно реализиране трябва да се създават и условия за срещи между представителите на бизнес-средите на двете страни. Обединява ни и общата цел – членството в ЕС, подчерта президентът на Армения. Нашата страна, допълни той, може да черпи от опита на България по пътя й към европейските структури. За разлика от България обаче, в ЕС все още няма ясно установена политика по отношение на страните от региона на Южен Кавказ, заяви арменският президент.
Според проф. Герджиков би могло да се засили развитието на междупарламентарните отношения, което изостава в контекста на бързо развиващите се политически връзки. Най-голям тласък в тези отношения ще дадат контактите между водещите комисии на парламентите на двете страни, допълни председателят на Народното събрание.
На срещата бяха подчертани традиционните културни връзки между двата народа и важното място на арменците в културния и обществен живот на България. Гостът увери, че страната му е благодарна за държавния подход към арменското малцинство у нас, което възлиза на около 20 хиляди души.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини