Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Кметовете трябва най-малко три години преди изчерпване на обема на депото за отпадъци да предприемат действия за изграждане на ново съоръжение, реши парламентът
12/05/2010

Кметовете трябва най-малко три години преди изчерпване на обема на депото за отпадъци да предприемат действия за изграждане на ново съоръжение, реши парламентът

12 май 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 12 май 2010 г. на второ четене промени в Закона за управление на отпадъците. Те предвиждат най-малко три години преди изчерпване на обема на депото за отпадъци или изтичане на експлоатационния срок на инсталацията кметовете да предприемат действия за възлагане и извършване на предпроектни проучвания за изграждане на ново съоръжение. Кметът на общината може да предприеме действията самостоятелно, или, ако участва в регионално сдружение с други общини, които ползват същото депо – съвместно с другите кметове.

Депутатите записаха, че регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно третиране. Общините-членове на регионалното сдружение сами определят собствеността на регионалното дело или съоръжение за третиране на отпадъците. Собственик може да бъде общината, която притежава терена, съоръжението може да е съсобственост на общините-членове на сдружението, както и съсобственост между финансиращия частен партньор и общината-собственик на терена или всички общини, членуващи в сдружението. Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и от нея не може да се формира печалба за сдружението. Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга, при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение, прие парламентът.

Нова такса за собствениците на депа гласува парламентът с приетите текстове. Народните представители решиха, че за дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Натрупаните през експлоатационния период на депото  средства ще се използват за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на делото съгласно разрешението или комплексното разрешително. Редът и начинът за изчисляване на отчисленията ще се определя с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.

Национална схема за зелени инвестиции ще гарантира участието на страната ни в международната търговия с емисии парникови газове. Това приеха депутатите на първо четене на промени в Закона за опазване на околната среда, с които у нас ще се регламентира прилагането на Протокола на Киото. Законопроектът на Министерския съвет беше одобрен единодушно от парламента. В него се предвижда, че средствата от продажбата на предписаните емисионни единици ще бъдат изразходвани за намаляване на емисиите на парникови газове. Трима министри ще водят преговорите с купувачите и ще подписват договора след одобрение на параметрите му от Министерския съвет - министърът на финансите, на околната среда и водите и на икономиката, енергетиката и туризма.

Средствата по националната схема ще се управляват отделно от държавния бюджет, като влизат в извънбюджетна сметка, управлявана от Министерството на финансите. Националният доверителен екофонд ще урежда прилагането на схемата за зелени инвестиции. Той няма да оперира директно със средствата от търговията, а ще одобрява екологичните дейности, които ще се финансират. В пленарната зала министърът на околната среда и водите Нона Караджова изтъкна значението на законопроекта за страната ни, тъй като той регламентира участието й в борбата срещу климатичните изменения и ползата от Протокола на Киото за постъпления в страната ни от търговията с емисиите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини