Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Между 3000 и 10 000 лева ще бъде глобата за търговци, които продават портативни батерии и акумулатори без да предоставят място за изхвърлянето им, реши парламентът
13/05/2010

Между 3000 и 10 000 лева ще бъде глобата за търговци, които продават портативни батерии и акумулатори без да предоставят място за изхвърлянето им, реши парламентът

13 май 2010 г.

На заседанието си на 13 май 2010 г. Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. Те предвиждат с глоба между 3000 и 10 000 лева да се наказват еднолични търговци и юридически лица, които продават портативни батерии и акумулатори, но не предоставят място за изхвърлянето им на територията, където се извършва продажбата. Същата санкция заплашва и едноличен търговец или юридическо лице, ако не предприемат мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от тях батерии и акумулатори, както и ако ги изхвърлят в съдове за битови отпадъци. Досега за такива нарушения глобата беше между 1500 и 5000 лева.

От 3000 до 10 000 лева ще плащат едноличен търговец или юридическо лице, които съхраняват или изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти така, че да замърсяват почвата. Такава е глобата и за изгаряне на отработени масла по начин, който да доведе до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества във въздуха. От 3000 до 10 000 лева ще е и санкцията за едноличен търговец или юридическо лице, ако изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци.

С между 3000 и 10 000 лева, което е двойно повече от досегашните глоби, ще се санкционира съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно съхранение, които не отговарят на законовите изисквания, както и смесването на моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Същата глоба ще плаща и този, който извършва смяна на отработени масла на места, необорудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на изискванията.

Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за развитие на академичния състав. "За" закона бяха 139 депутати, "против" него и в подкрепа на ветото гласуваха 34 народни представители от "Коалиция за България" и ДПС.

Народното събрание създаде временна анкетна комисия, която да изясни изнесени данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в Държавен вестник /ДВ/, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г.

Срокът на действие на комисията е един месец, реши парламентът. Тя включва шестима народни представители - по един от всяка парламентарна група и един от независимите. Председател ще е Румен Иванов от ПГ на ГЕРБ, заместник-председател е Мая Манолова от ПГ на "Коалиция за България", а членове ще са Четин Казак /ДПС/, Петър Хлебаров /"Атака"/ и Ваньо Шарков /"Синята коалиция"/. В комисията от името на независимите депутати да участва Димитър Чукарски.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини