Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цецка Цачева се срещна в Стокхолм с председателя на Европарламента Йежи Бузек, който изрази задоволство от стабилността на институциите в България в момент на решителни политики за преодоляване на последствията от икономическата криза
14/05/2010

Цецка Цачева се срещна в Стокхолм с председателя на Европарламента Йежи Бузек, който изрази задоволство от стабилността на институциите в България в момент на решителни политики за преодоляване на последствията от икономическата криза

14 май 2010 г.

Пазя незабравими спомени от визитата си в България на 3 март, от посещението си в парламента и срещите си с българските граждани. Това бяха първите думи на председателя на Европейския парламент Йежи Бузек към председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Двамата разговаряха на 14 май 2010 г. в рамките на Конференцията на председателите на парламенти на държавите-членки на Европейския съюз. Форумът в шведската столица обсъжда темите за „Лисабонският договор и междупарламентарното сътрудничество” и „Новите технологии и форми за комуникация – предизвикателства пред парламентите”.

Йежи Бузек прояви интерес към ситуацията в България – по-специално върху политиките за преодоляване на икономическата криза. В разговора си с председателя на Народното събрание той изрази задоволството си от стабилността на институциите в нашата страна и парламентарната подкрепа за правителството на премиера Бойко Борисов в момент на решителни политики за борба с корупцията и преодоляване на последствията от икономическата криза.

Цецка Цачева информира председателя на Европарламента за промените в Правилника на Народното събрание, произтичащи от задълженията на страната ни, свързани с договора от Лисабон. След влизане в сила на договора от Лисабон, българският парламент направи промени в Глава 10 от своя правилник, които предвиждат правила, по които да се осъществява контрол върху действията на Европол и Евроюст, съгласно чл. 76, чл. 85 и чл. 88 от Договора за функционирането на ЕС относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек предаде сърдечни поздрави на българските парламентаристи и лично на министър-председателя Бойко Борисов.

На форума в Стокхолм Цецка Цачева подчерта значимостта на националните парламенти в нормотворческия процес на Съюза чрез контрола относно спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Тази възможност е от особена важност за гражданите на нови държави-членки, които могат да се уверят, че контролът върху действията на институциите при решаването на техните проблеми в рамките на Европейския съюз им е предоставен на още едно, много близко до тях ниво, а именно – чрез избраните от тях национални депутати, подчерта председателят на българския парламент. Тя допълни, че утвърждаването на националния парламентаризъм е основно звено от общоевропейските процеси.

За да продължи засилването на ролята на националните парламенти в общоевропейските процеси е необходимо не само задълбочаване на обмена на информация, но и създаване на по-добри възможности за пряк достъп до тази информация от страна на нашите избиратели, отбеляза Цецка Цачева.

Тя изтъкна, че чрез механизмите на междупарламентарното сътрудничество информацията следва да бъде достъпна до всеки избирател от всяка държава-членка – непосредствено чрез националния законодателен орган.

В тази връзка чрез използване на съществуващите възможности и обмен на добри практики може да се развие механизъм, чрез който всеки от националните парламенти да предоставя обща информация на национално ниво за междупарламентарното сътрудничеството и дейностите във връзка с прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Така междупарламентарното сътрудничество ще придобие по-разбираеми и достъпни за гражданите измерения, заяви по време на конференцията председателят на Народното събрание Цецка Цачева.

В шведската столица председателите на парламентите имаха аудиенция с Техни величества крал Карл Густав 16-ти и кралица Силвия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини