Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От 1 януари 2011 г. се въвежда видео контролът върху периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства
01/07/2010

От 1 януари 2011 г. се въвежда видео контролът върху периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства

1 юли 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 1 юли 2010 г. на второ четене промени в Закона за движение по пътищата. Те предвиждат от 1 януари 2011 г. да се въведе видео контролът върху периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства. Резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност се регистрират в информационната система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", записаха депутатите в закона. Информационната система за електронно регистриране отчита извършените от контролно-техническите пунктове прегледи в реално време. Новите категории пътни превозни средства и условията за минималната възраст на водачите за управление на моторно превозно средство, въведени с промените в закона, ще влязат в сила от 19 януари 2013 г.

Глоба от 5000 лева се налага на лице, което издава документ за преминат технически преглед на пътно превозно средство без да има разрешение за такава дейност. Наказанието за лице, извършващо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство без да има разрешение за това е глоба или имуществена санкция от 5000 лева. Нарушаването на реда и условията за извършване на необходимите психологически изследвания се наказва с глоба или санкция от 3000 лв. Санкция от 2500 лева ще бъде наложена  на лице, което пуска  на пазара превозно средство, за което се изисква сертификат за одобряване на типа, без да е издаден такъв.

От 1 юли тази година отпада и преференциалната цена за комбинираната електроенергия без постигнати показатели за висока ефективност, реши парламентът. Присъединяването на инсталациите на потребителите в сграда - етажна собственост, към топлофикационно дружество ще се извършва с писменото съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от квадратурата в сградата. Това реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката. Досега законът предвиждаше решението да се взема с гласовете на две трети от собствениците в сградата. Парламентът реши още, че уредите за дялово разпределение на топлинна енергия могат да бъдат собственост на потребителите, да бъдат взети под наем или на изплащане от топлинните счетоводители.

От една година на шест месеца се съкращава санкциониращият срок, след изтичането на който лицата имат право на последваща регистрация в бюрата по труда, приеха депутатите на първо четене с промени в закона за насърчаване на заетостта. Проектът е на Министерския съвет и е част от антикризисните мерки, съгласувани с работодатели и със синдикати. Срокът за стажуване при работодател на младежите, завършили професионалното си обучение през последните две години и без трудов опит, се удължава от 6 на 9 месеца. Ще бъдат глобявани работодатели, ако са наели чужденци без регистрация в Агенцията по заетостта. Санкции има и за самите чуждестранни граждани. Предвижда се да бъдат стимулирани работодатели за разкриване на "зелени работни места" и наемане на безработни. Това са местата в нови, перспективни екологични области. Работодателите от публичната администрация, държавните и общинските предприятия занапред ще са длъжни да обявяват свободните позиции в поделенията на Агенцията по заетостта. Тази разпоредба ще важи и за посредническите фирми за намиране на работа. За частните посредници се въвеждат и допълнителни изисквания, за да могат да осъществяват дейността си - да нямат парични задължения към държавата или общината, да не са обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация.

С пари по Националния план за действия по заетостта за съответната година ще се финансира изготвянето на прогнози и предлагането на пазара на труда, както и ще се плащат възнаграждения на външни експерти, които участват в  изпитни комисии за придобиване на професионална квалификация. Средствата за активна политика на пазара на труда да включват и разходи за безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на икономическата активност, повишаване на производителността и адаптивността на заетите по ОП "Развитие на човешките ресурси", предвиждат още измененията.

Държавната субсидия за партиите и коалициите ще бъде намалена с 15 на сто за тази година, според приетите окончателно от парламента промени в Закона за политическите партии. Средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет за 2010 г. за субсидиране на политическите партии и коалиции, са 50.7 млн. лева. С  прилагането на ограничителната мярка по отношение на това перо през 2010 г. се очаква икономия от 7.5 млн. лева, т.е. парите за партиите и коалициите ще бъдат общо 43.2 млн. лева. Намалението на годишната субсидия е за сметка на оставащите траншове до края на годината. Това е начинът политическите партии и коалиции солидарно с всички физически и юридически лица да понесат тежестта на финансовата криза, се посочва в мотивите на Министерския съвет, вносител на предложението.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини