Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът отмени нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление
07/07/2010

Парламентът  отмени нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление

7 юли 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 7 юли 2010 г. на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове в изпълнение на решението на Министерския съвет за одобряване на мерки в подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Те предвиждат да се отмени нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление. С промените се отменя срокът, в който следва да се реализират наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменена акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки.

Когато акцизни стоки под режим "отложено плащане на акциз" не могат да бъдат освободени, поради несъответствие с нормативни изисквания или технически стандарти на производителя, се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. Лицата, които зареждат плавателни съдове, са задължени да  използват средства за измерване, отговарящи на определени изисквания и инсталирани на транспортните вместимости, прие парламентът. Данните за това ще се предават по електронен път до централното митническо управление по ред и начин, определен от директора на агенция "Митници". Забранява се добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от регламентираните в правото на Европейския съюз.

Политически реабилитирани вече могат да бъдат и незаконно репресираните в първите три дни след 9 септември 1944 година. Това приеха депутатите при първото четене на промени в Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Досега законът предвиждаше реабилитация за незаконно репресираните заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания в периода от 12 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 година. С промените, предложени от депутата от Синята коалиция Лъчезар Тошев, реабилитирани могат да бъдат пострадалите след 9 септември.

Народното събрание ратифицира промените в заемното споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие по проекта за социално включване. С предложените промени звеното, отговорно за изпълнението на проекта за социално включване, ще бъде дирекция "Социално включване" в Министерството на труда и социалната политика. Досега това беше закритият вече Социалноинвестиционен фонд.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини