Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От началото на мандата си 41-то Народно събрание е приело 150 закона, 172 решения и 3 декларации
12/07/2010

От началото на мандата си 41-то Народно събрание е приело 150 закона, 172 решения и 3 декларации

Справка за законодателната дейност и парламентарния контрол на 41-то народно събрание

(14 юли 2009 – 6 юли 2010 г.)

Законодателна дейност

От началото на мандата си 41-то народно събрание е приело 150 закона, 172 решения и 3 декларации. Това сочи справка, изготвена от дирекция „Законодателна дейност и европейско право”.

Парламентът е имал 128 пленарни заседания, като четири от тях са били извънредни.

В 41-то Народно събрание са постъпили общо 277 законопроекта, като 166 от тях са внесени от Министерски съвет. Броят на отхвърлените законопроекти е 28, а на оттеглените – 23. До момента това Народно събрание е приело 44 закона, с които се въвежда правото на ЕС във вътрешното законодателство.

От 14 юли 2009 г. до 6 юли 2010 г. са били внесени 215 проекторешения, от които 199 от народни представители, както и 12 проекта за обръщения и декларации.

В работата на Народното събрание приоритетни бяха закони, свързани с борбата с престъпността и  преустановяване на корупционните практики – промените в законите за МВР и ДАНС, в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекси, в Закона за съдебната власт, в Закона за електронните съобщения. Народните представители приеха и промени в закони, целящи преодоляване на неблагоприятните последици от икономическата криза. Сред тях са измененията в закона за държавния бюджет за 2010 г., в Закона за политическите партии, в Кодекса за социално осигуряване и др.

Народното събрание прие и законите за потребителския кредит, за дейностите по предоставяне на услуги, за достъп до пространствени данни, за развитието на академичния състав в Република България, както и промени в Закона за генетично модифицирани организми, в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в Закона за здравето.

Парламентарен контрол

96 часа са отговаряли министри на депутатски въпроси от началото на мандата на 41-то народно събрание.

Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на 41-то народно събрание от началото на мандата  е 96 часа, като са използвани три форми на парламентарен контрол – въпроси и питания, разисквания по питане и изслушване.

За периода парламентарен контрол е провеждан в 37 пленарни заседания. В 41-то народно събрание до 5 юли 2010 г. са зададени 834 въпроса и 144 питания. От тях с писмен отговор са 372 въпроса и 12 питания, а с устен – 462 въпроса и 132 питания. Отговорено е на 684 въпроса и на 119 питания, предстои да се отговори на 37 въпроса и 4 питания, а 41 въпроса и шест питания са оттеглени.

От началото на мандата от ПГ на ПП ГЕРБ са отправили 23 въпроса и 21 питания, от ПГ на Коалиция за България – 340 въпроса и 39 питания, от ПГ на ДПС – 19 въпроса и 9 питания. От ПГ „Синята коалиция”  са задали 251 въпроса и са отправили 20 питания, от ПГ на АТАКА – 143 въпроса и 24 питания, от ПГ на РЗС – 21 въпроса и 5 питания и от независимите народни представители – 37 въпроса и 27 питания.

На най-много въпроси и питания са отговорили министърът на регионалното развитие и благоустройството – 92, вицепремиерът и министър на финансите – 90, министърът на икономиката, енергетиката и туризма – 84. Министърът на здравеопазването е дал информация по 82 въпроса и питания, министърът на земеделието и храните – по 65, вицепремиерът и министър на вътрешните работи – по 64, министърът на околната среда и водите – по 50, министърът на труда и социалната политика – по 49. На 41 въпроси и питания е отговорил министърът на образованието, младежта и науката, на 31 – министър-председателят на Република България, на 31 – министърът на външните работи, на 28 министрите на отбраната и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 26 – министърът на правосъдието.

Най-активни народни представители, задали голям брой въпроси и питания, са: Иван Николаев Иванов – 93; Ваньо Шарков – 62; Лъчезар Тошев – 53; Яне Янев – 52; Петър Корумбашев – 28; Калина Крумова – 27; Димитър Горов – 24; Антон Кутев – 22; Корнелия Нинова, Пенко Атанасов и Мая Манолова по 21; Иван Костов, Михаил Миков, Цвета Георгиева и Димитър Чукарски  по 20.
В периода е проведено едно разискване по питане от народния представител Иван Алексиев към министъра на околната среда и водите Нона Караджова относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Внесени са осем искания за изслушвания и е проведено едно изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно последните публични изявления на министъра по повод намеренията на правителството за бъдещото изграждане на АЕЦ „Белене”.

От началото на мандата са проведени 38 изслушвания на министри в ресорните комисии.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини