Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по петициите на чешкия парламент посети Народното събрание
12/11/2003
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ НА ЧЕШКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОСЕТИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕГолям брой оплаквания от функционирането на съдебната система в България и в Чехия констатираха на по време на срещата си Комисията по жалбите и петициите на гражданите на Народното събрание и Комисията по петициите на чешкия парламент колегите. Председателят на Чешката комисия Зузка Руйброва прояви особен интерес как у нас депутатите процедират с жалби от такъв характер. В тази връзка председателят на Комисията по жалбите и петициите на гражданите Бойко Великов информира за широкия обществен дебат и последвалите промени в Конституцията, касаеща съдебната система.
Г-н Великов запозна чешките гости с работата на комисията - от началото на 39-ото НС около 11000 български граждани са се обърнали към нея с жалби и петиции. Сред тях най голям дял жалби - 1250 - са свързани с възстановяването на собствеността върху земеделските земи и гори; 867 жалби касаят функционирането на съдебната система, 1173 са свързани с решенията на местните власти. Голям брой жалби са свързани с реституцията на имоти, проблеми с топлофикация, електроснабдяване, телефонни услуги, социалната сфера, областта на здравеопазването и др.
На срещата бяха обсъдени още значението на институцията Омбудсман, защитата на правата на детето и възможността за закупуване на земя от чужди граждани.

Задълбочаване на парламентарното сътрудничество между България и Чехия, членството ни в НАТО и ЕС, както и мнението на политическите сили в двете страни по тези въпроси, резултатите от местните избори в България, предстоящите догодина местни избори в Чехия, предстоящото обсъждане на бюджет 2004 и от двата парламента бяха дискутирани на срещата на зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов с Комисията по петициите на чешкия парламент.

Предстоящите промени на Кодекса на труда в Чехия и възможностите за сътрудничество с тази сфера обсъдиха на срещата си с чешките гости представителите на Комисията по труда и социалната политика. Дискриминацията на някои малцинствени групи, интегрирането им в обществото, както и тяхната трудова заетост също бяха сред темите на разговора.

Проблема с наркотиците, превантивните мерки срещу тяхното разпространение, спортните дейности, развивани в училищата и стимулирането им от държавата бяха обсъдени на разговора на Комисията по въпросите на младежта и спорта с Комисията по петициите на чешкия парламент.

Чешките гости се срещната и с Комисията по правата на човека и вероизповеданията.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини