Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът освободи Божидар Димитров като министър без портфейл
04/02/2011

Парламентът освободи Божидар Димитров като министър без портфейл. Депутатите решиха също да заличат поста "министър без портфейл" от структурата на Министерския съвет. За освобождаването гласуваха 98 депутати, един беше против, а 16 се въздържаха. Премахването на поста "министър без портфейл" подкрепиха 90 депутати, 17 бяха против, а 9 се въздържаха.

Строителство в горските територии без промяна на предназначението ще се допуска само за изграждането на съоръжения за техническа инфраструктура и сгради, свързани с управлението и опазването на горите и дивеча. Това реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от законопроекта за горите. Сред тези обекти, за които ще се учредява право на строеж в горски територии без промяна на предназначението, са стълбове за въздушни електропроводи, нефто- и газопроводи, водопроводи и канализация, автомобилни горски пътища, заслони за обществено ползване, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници, както и посетителски и информационни центрове, горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване. Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища. Със законопроекта се създават шест държавни предприятия за управление на горските територии - държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица. Държавнитегорски и ловни стопанства са териториални поделения на тези предприятия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия





    Последни новини