Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание беше домакин на кръгла маса на тема: "Необходими законодателни промени в нормативната уредба на специалните разузнавателни средства"
21/02/2011

Народното събрание беше домакин на кръгла маса на тема: "Необходими законодателни промени в нормативната уредба на специалните разузнавателни средства". Форумът се проведе по инициатива на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение.

В кръглата маса участваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, правосъдният министър Маргарита Попова, главният прокурор Борис Велчев.

Председателят на подкомисията Явор Нотев отбеляза при откриването на дискусията, че е назряла необходимостта от законодателни промени по отношение прилагането на специалните разузнавателни средства. Той представи 20 въпроса, които да бъдат обсъдени на форума. Сред тях са:  необходимо ли е създаване на независим орган, който да прилага контрол върху прилагането и унищожаването на специалните разузнавателни средства; необходими ли са промени по отношение на процедурите и разграничаване използването на СРС-та по отношение на престъпността и защитата на националната сигурност; необходими ли са промени за създаване на по-надежден контрол върху разрешенията и последващ контрол от страна на съдията при използването на СРС-та; необходимо ли е да се гарантира пълната идентичност с информацията, постъпила от СРС-та, с тази, предоставена на съответния носител; необходима ли е регламентация за предстояща възможност за декласифицирането на СРС-та.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова посочи, че за ефективна работа по използването и прилагането на специални разузнавателни средства има нужда от ясно регламентиран съдебен контрол. Според Попова не е необходим друг държавен орган, който да контролира тази дейност. Трябва детайлно да се разработи използването на СРС по проблемите на националната сигурност, каза министър Попова.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отбеляза, че българският закон за СРС е хармонизиран с европейското законодателство. Важно е да се знае, че СРС-тата са един от оперативните способи в борбата с престъпността и заплахите, които има към националната сигурност, каза той. Вицепремиерът подчерта, че министърът на вътрешните работи не може да разрешава използването на СРС-та, а само да се разпорежда след разрешението на прокурор.

Главният прокурор Борис Велчев посочи, че работата на парламентарната подкомисия е показала какво е истинското съдържание на парламентарния контрол. Според него трябва да се ограничи кръгът на престъпленията, за разкриването на които се ползват специални разузнавателни средства.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини