Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Извънредното заседание на Народното събрание беше посветено изцяло на парламентарен контрол
19/03/2011

Извънредното заседание на Народното събрание беше посветено изцяло на парламентарен контрол. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отговори на въпрос на Петър Курумбашев относно кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните, на въпрос на Мая Манолова относно минимални прагове на качеството на храните, на въпрос на Михаил Миков относно изплащането на обект "Реконструкция на водоснабдителната система на община Брегово" и на въпроси на Пенко Атанасов относно спечелени проекти от институти в системата на Селскостопанска академия по Фонд "Научни изследвания" и държавните помощи и доплащанията за единица обработваема площ.

Министърът на правосъдието Маргарита Попова отговори на въпрос на Михаил Миков относно кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз, на питане на Георги Пирински относно проблема за доверието в правосъдието в България и на въпрос на Мая Манолова относно проблеми във функционирането на Търговския регистър.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов отговори на въпрос на Станислав Станилов относно нагласата на училищни ръководства да прикриват инциденти с ученици.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков отговори на въпрос на Георги Анастасов относно некоректна таксиметрова дейност, на въпроси на Петър Мутафчиев относно развитието на пристанищата във Варна и Бургас и реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт", на питане на Димчо Михалевски относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура, на въпрос на Димитър Горов относно функционирането на железопътната линия Левски – Троян и на въпрос на Иван Николаев Иванов относно кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев отговори на въпрос на Емил Гущеров и Георги Андонов относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км 100 до 328 км 375/, на въпрос на Иван Николаев Иванов относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан, на въпрос на Михаил Миков относно ремонт на пътя Видин-Кула-Връшка Чука, на въпрос на Иван Алексиев, Иван Вълков, Галина Милева-Георгиева, Стоян Гюзелев, Вяра Петрова и Димитър Петров относно реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" и на питане на Димчо Михалевски относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор.

Министърът на отбраната Аню Ангелов отговори на въпрос на Владимир Тошев относно намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини