Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Депутатите приеха доклада за дейността на комисията по досиетата за периода 20 юли – 20 декември 2010 г.
25/03/2011

Народното събрание прие доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли – 20 декември 2010 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е проверила 4763 души за периода 20 юли – 20 декември 2010 г. и е обявила принадлежност на 683 граждани. Това се посочва в осмия отчетен доклад на комисията, приет на днешното заседание на парламента. За периода юли – декември 2010 г. заявления за запознаване с документи на комисията са подали 701 души, като от тях 241 са поискали документи за самите тях, 120 - за техни близки. С документи на бившите служби са работили 45 изследователи и 16 журналисти. В края на отчетния период документите, съхранявани в дирекцията "Архив" на централизирания архив на комисията на хартиен носител, са 453 082 архивни дела, на електронен носител - 612 броя (включително 300 броя CD и DVD с документи, съставляващи застрахователен фонд на архива). Филмовите материали са 160 броя. Комисията е завършила през втората половина на 2010 г. проектите по публикуването и публичното представяне на документалните сборници "Държавна сигурност - структура и основни документи" и "Международният тероризъм в досиетата на ДС".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини