Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие съдът да гледа при открити врата дела, по които има доказателства, събрани със специални разузнавателни средства
31/03/2011

Съдът да гледа при открити врата дела, по които има доказателства, събрани със специални разузнавателни средства. Това реши парламентът при приемането на първо четене на промени в Закона за класифицираната информация. Предложението по този повод е внесено от народните представители от ПГ на Синята коалиция Йордан Бакалов и Веселин Методиев. Двамата прилагат от списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, да отпада информацията за използвани съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни средства, в случаите когато те се ползват в съдебното производство по наказателни дела. Същото се предлага и за данни, получени в резултат на използване на специални разузнавателни средства, и данни за контролирането на покупки и тайно наблюдавани пратки, когато се ползват в съдебното производство по наказателни дела. Целта на предлаганите промени е отпадане на съществуващото сега задължение на съда да разглежда наказателните дела при закрити врата, винаги когато по тях като доказателства се ползват данни, получени чрез СРС, посочи Йордан Бакалов. Според него това ще осигури публично разглеждане на наказателните дела в съдилищата, независимо от това че част от доказателствата по тях може да са събрани по реда на Закона за СРС. Вносителите смятат, че самите веществени доказателствени средства, които се изготвят на базата на ползваните СРС, съдържат данни за факти като всички други доказателства, които се ползват в наказателния процес. Може да се намери оправдание за това техническите способи за получаването на тези данни да са тайни, но не и за това тайна да бъдат самите данни, смята Йордан Бакалов. Според него разглеждането на делата при закрити врата среща негативно отношение от обществото и нарушава основен принцип на наказателния процес - публичността на съдебното производство. В същото време в законопроекта като цяло държавната тайна е защитена, ако самата информация съдържа сведения, които са държавна тайна на друго основание /напр. за отбраната на страната и т. н./, поясни Бакалов, допълвайки, че в такъв случай съдът ще е задължен да приложи предвидения от Наказателно-процесуалния кодекс ред. Според кодекса разглеждането на делото или извършването на отделни съдопроизводствени действия става при закрити врата, когато това се налага за запазване на държавната тайна или на нравствеността.

Частни охранители у нас ще могат да бъдат и граждани на страни-членки на Европейския съюз, на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Това прие на първо четене парламентът с промени в Закона за частната охранителна дейност.В момента в закона изрично е записано, че охранители и ръководители на охранителна дейност могат да бъдат само български граждани, което според ЕК е дискриминационно. Предлага се също да бъде признато правото на такава дейност на търговци, които вече са получили право да извършват такава дейност съгласно законодателството на своята държава, ако удостоверят, е отговарят на изискванията и на българското законодателство. Това ще става по реда на наредба, която ще изготвят министрите на вътрешните работи и на икономиката, енергетиката и туризма. Предвижда се кандидатите за охранители да предоставят медицинско удостоверение за физическо и психическо здраве, а не удостоверение за психологическа пригодност, както досега.В момента изследванията за психологическата пригодност се извършват от Института по психология на МВР, от психолозите към центровете за психично здраве, от други лечебни заведения, които разполагат с психолози, както и от специализирани агенции за психологичен подбор. Всяка фирма си наема или институт, или психолог, за да се прецени психологическата пригодност, разясни пред журналисти началникът на Главна дирекция "Охранителна полиция" Николай Григоров. Според него този тест е бил малко формален и с въвеждането на изискването за медицинско удостоверение се затяга режимът. В мотивите на вносителя се посочва, че удостоверението за психологическа пригодност всъщност отразява поведенческата специфика на личността, а не психичното здраве, а и вече има приет текст, че такъв документ не се изисква за притежаване, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Остава изискването за поне средно образование за длъжността "ръководител на охранителна дейност", а за охранител - поне основно. Според Григоров това е достатъчен образователен ценз, но, макар че в този закон не е предвидено, трябва да бъде регламентирано професионално образование за охранителите.

Парламентът прие годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 година.

Парламентът отхвърли предложението за създаване на фонд за превенция и лечение на зависимости. С промени в Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите депутати от "Синята коалиция" предлагаха да се създаде Център "Фонд за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост", в който да се събират средствата, събрани от глоби и санкции по този закон. Парламентът не подкрепи измененията на първо четене и при прегласуването, тъй като 15 депутати гласуваха "за", двама бяха "против" и 73-ма се въздържаха. Предложението за създаването на такъв фонд по принцип се подкрепя от Министерството на здравеопазването, но в същото време от ведомството смятат, че са налице съществени несъответствия с правните норми и е необходима сериозна преработка на текстовете.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини