Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започна Седмата сесия на 41-то Народно събрание
31/08/2011

Започна Седмата сесия на 41-то Народно събрание. В началото на пленарното заседание парламентарните групи направиха декларации за политическите си приоритети през есенната сесия. Изявленията се предаваха пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио.

"Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД и "Рибни ресурси" ЕООД - Созопол да влязат в т.нар. забранителен списък за приватизация, прие на първо четене парламентът. Депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесени от Министерския съвет. Парламентът прие и идентични промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесени от депутатите от левицата Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев. Те предлагат включването на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД-София в т.н. "забранителен списък" за приватизация. Депутатите отложиха гласуването на промените, внесени от  Валентин Николов от ГЕРБ, които предвиждаха от забранителния списък да се извадят  "АДИС" ЕООД, "Аудиовидео Орфей" ЕАД, "Български пощи" ЕАД, "Военно издателство" ЕООД.  Като мотив вносителите изтъкнаха, това че тези дружества вече не отговарят на критериите поради които са били включени в "забранителния списък".

Глоба от 500 до 5000 лева ще се налага на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в строеж, ако те не спазят изискванията за разработването на авариен план на обекта в строеж. Това приеха на първо четене депутатите, които гласуваха изменения в Закона за защита при бедствия. С промените се разшири обхватът на изискванията, които трябва да се спазват при съставяне на аварийния план при строежите, представляващи опасност. Който не изпълни задълженията си при разработването на аварийния план и неговото прилагане, се предвижда да понесе глобата от 500 до 5000 лева или имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лева. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в троен размер. Промените, приети днес, целят да се намали рискът от бедствия, както и да се ограничи възможността за нецелесъобразно разходване на средства, отпуснати за дейности по защитата при бедствия. С подзаконов нормативен акт вече ще може да бъде уреден редът за извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия, предвижда се картографиране на рисковете от бедствия и установяване на критичните инфраструктури.  Урбанизираните територии ще бъдат категоризирани според броя на населението, застрашено при бедствия.

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Парламентът прие единодушно годишния доклад за дейността на Българската академия на науките /БАН/ за 2010 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини