Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На кръгла маса в Народното събрание беше представен и обсъден проектът на Закон за детето
15/11/2011

Грижата за децата е не само отговорност и задължение, но и мяра за нашето гражданско достойнство, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя откри в парламента кръгла маса, на която беше представен и обсъден проектът на Закон за детето.

Инициатор на форума е Министерството на труда и социалната политика. Целта е преди внасянето в Народното събрание на законопроекта да се проведе широко публично обсъждане на неговата философия и основни разпоредби.

Председателят на парламента отбеляза, че грижата за децата трябва да стои на вниманието на цялото общество, но трябва да бъде и първостепенен приоритет на всеки политик. Цецка Цачева посочи, че с проекта на Закон за детето за първи път законодателно се уреждат превенцията на рисковете и подкрепата на семейството за отглеждането и развитието на детето като основни цели на закона. По думите й основен акцент е координацията, която се реализира чрез конкретни задължения на конкретни длъжностни лица, които са ангажирани с грижа и действия спрямо децата и техните родители, а не общо вменени задължения на органи по закрила. Председателят на Народното събрание подчерта, че се въвеждат  нови международни стандарти при защита на правата на детето с увреждания съгласно с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и че са предвидени специални мерки за предотвратяване на изоставянето на дете с увреждане.

На дискусията от министерството на труда и социалната политика отбелязаха, че във фокуса на новия закон ще бъде всяко дете, а не само това, което се нуждае от закрила.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини