Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса
07/12/2011

Парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса. При ползване на медицинска помощ осигурените лица да предоставят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършват проверка на здравноосигурителния статус на лицата, съгласно данните на НАП, записаха в закона народните представители. Депутатите отхвърлиха предложение на вносителите от Министерския съвет договори със здравната каса да не могат да сключват новосъздадени лечебни заведения за болнична помощ, които за първи път са получили разрешение по Закона за лечебните заведения преди по-малко от една година от момента на подаване на искане за сключване на договор с РЗОК. Парламентът продължава работа с обсъждане и гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Депутатите записаха възможност за безкасово плащане на публични задължения чрез ПОС терминално устройство с платежна карта. Това може да става и чрез банка с платежно нареждане /вносна бележка/ за плащане към бюджета. Действащият кодекс предвижда публичните задължения, установявани или събирани от Националната агенция за приходите, с изключение на задълженията по Закона за местните данъци и такси, да се плащат безкасово. Основните изменения в кодекса регламентират административното сътрудничество между държавите членки на ЕС в областта на събирането на вземания от данъци и такси. Измененията транспонират нова европейска директива в тази посока. Взаимната помощ се изразява в правото на запитваща държава членка – за случаите и при условията, определени в директивата, да отправи искане за информация, уведомяване, събиране и обезпечаване на вземания, както и задължението на запитаната държава членка да извърши всички необходими действия, свързани с това. С промените се разширява обхватът на взаимната помощ при събиране на вземания от данъци и такси, както и на лицата, по отношение на които ще се извършва взаимната помощ - всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения, установени на територията на ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини