Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2012 г.
09/12/2011

Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2012 г. За следващата година са предвидени приходи от 17 029 228 100 лева и разходи, трансфери и вноска в общия бюджет на Европейския съюз от общо 18 585 953 400 лева. От тях разходите са 7 926 150 500 лева, трансферите /нето/ - 9 764 067 600 лева, а вноската в европейския бюджет е 895 735 300 лева. Заложеното бюджетно салдо по републиканския бюджет за 2012 г. е отрицателно и е в размер на 1 556 725 300 лева. За 2012 г. са планирани данъчни приходи от 15 388 000 000 лева. От тях от корпоративен данък са предвидени да постъпят 1 474 900 000 лева, от данък върху доходите на физическите лица - 2 236 490 000 лева, от ДДС - 7 100 000 000 лева, от акцизи - 4 130 000 000 лева, от мита и митнически такси - 120 000 000 лева. За текущи разходи през следващата година са планирани 6 822 508 000 лева, а за капиталови разходи - 949 260 600 лева. Предвижда се нетният прираст на държавния резерв да бъде 35 381 900 лева. От планираните трансфери 2 159 613 500 лева ще бъдат предоставени на общините, 4 587 603 200 лева – на държавното обществено осигуряване, 946 526 000 - на Националната здравноосигурителна каса. За съдебната власт са разчетени 260 000 000 лева. За Народното събрание се отпускат 50 813 000 лева.

Държавните средства за Българската национална телевизия за следващата година възлизат на 67 114 000 лева, а за Българското национално радио - на 42 079 000 лева. За първи път в бюджета отделно са разписани пари за Българската телеграфна агенция в размер на 4 185 000 лева. Планираната субсидия за държавните висши училища е 345 244 900 лева, а за Българската академия на науките - 62 130 100 лева. Средствата за Държавен фонд "Земеделие" за 2012 г. са 601 611 900 лева. Промяна между първо и второ четене има на средствата за БАН, които по предложение на ПГ на ПП ГЕРБ се увеличават с 5 млн. леева за сметка на текущите разходи.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините е 1 834 711 000 лв. Това приеха депутатите при гласуването на второ четене на Закона за държавния бюджет за 2012 г. Това са трансфери за местни дейности, в това число обща изравнителна субсидия от 240 640 000 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от 14 052 500 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 70 210 000 лв., в това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 42 500 000 лв. Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия. Първото тримесечие общините ще получат 30 процента, второто 25 процента, третото 20 на сто и последното тримесечие - 25 на сто. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, е съответно - за първото тримесечие - 20 на сто, за второто - 25 процента, за третото - 30 на сто и за четвъртото - 25 на сто. Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 процента. Държавата предоставя на общините до 75 на сто от средствата за зимно поддържане и снегопочистване до 20 януари и до 30 октомври останалите 25 процента.

Парламентът увеличи с един милион лева парите за комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Предложението беше на лидера на народния представител Яне Янев. Допълните средства ще се вземат от субсидиите на т.нар. Комисия по досиетата и на Комисията за защита от дискриминация. Така парите за следващата година на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще бъдат 6 145 000 лева. Депутатите решиха да вдигнат и парите за Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 1 000 000 на 1 500 000 лева по предложение на заместник-председателя на парламентарната вътрешна комисия Красимир Ципов от ПГ на ПП ГЕРБ. Средствата ще бъдат взети от субсидията на КРС. Общо за Министерския съвет са предвидени 51 806 000 лева.

Министерствата с най-висока субсидия през следващата година са Министерството на отбраната със 950 240 400 лева, Министерството на труда и социалната политика - с 925 060 800 лева, МВР - с 898 000 000 лева, Министерството на образованието, младежта и науката - с 814 192 800 лева. Парите за Министерството на здравеопазването са 331 885 000 лева, а за Министерството на културата - 117 903 100 лева. За ДАНС за следващата година са отпуснати 75 176 000 лева. За администрацията на президента отпуснатите пари са 4 136 000 лева.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините е 1 834 711 000 лв. Това са трансфери за местни дейности, в това число обща изравнителна субсидия от 240 640 000 лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища от 14 052 500 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 70 210 000 лв., в това число за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 42 500 000 лв. Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия.

Първото тримесечие общините ще получат 30 процента, второто 25 процента, третото 20 на сто и последното тримесечие - 25 на сто. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, е съответно - за първото тримесечие - 20 на сто, за второто - 25 процента, за третото - 30 на сто и за четвъртото - 25 на сто. Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 процента. Държавата предоставя на общините до 75 на сто от средствата за зимно поддържане и снегопочистване до 20 януари и до 30 октомври останалите 25 процента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини