Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министър-председателят Бойко Борисов представи в Народното събрание доклад относно приоритетните за България теми по време на полското и датското председателство на Европейския съюз
10/02/2012
Министър-председателят Бойко Борисов представи в Народното събрание доклад относно развитието на приоритетните за България теми и досиета по време на полското председателство на Съвета на Европейския съюз /юли – декември 2011г./ и основни приоритети по време на датското председателство на ЕС – януари – юни 2012г. В заседанието участваха и български евродепутати. Водещ приоритет за нас през първата половина на 2012г. остава обсъждането на бъдещето на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, обяви в парламента министър-председателят Бойко Борисов. Тя трябва да осигурява финансиране на решенията на новите предизвикателства, допълни още той.

При отчитане на свършеното през втората половина на миналата година министър-председателят обърна специално внимание на доброто сътрудничество между изпълнителната власт и Народното събрание, което, по думите му, е дало възможност българският интерес да бъде отстояван в европейския дебат и да се гради авторитетът на страната . Правителството е решено да задълбочи дискусията по ключови въпроси, декларира премиерът. Като приоритет при датското председателство на Евросъюза Бойко Борисов обяви и дебатите по законодателните предложения, които ще определят параметрите на общата селскостопанска политика след 2013 година. Ще продължим да отстояваме позицията за стабилен бюджет, гарантирано постигане на целите, заложени в договора за ЕС, обяви министър-председателят. Той представи националната ни позиция за необходимостта от директните плащания, които осигуряват минимално ниво на доходите на фермерите. Затова ще продължим да настояваме за запазване на нивото на директната подкрепа от съюза и справедливо разпределение на директните плащания между държавите-членки, отбеляза Бойко Борисов.

От доклада на министър-председателя стана ясно, че България споделя виждането, че общата стратегическа рамка и кохезионната политика трябва да насърчават хармоничното развитие на регионите чрез намаляване на различията и да подпомагат най-слабо развитите райони да настигнат останалите. Подкрепата от фондовете по общата стратегическа рамка за базисна инфраструктура, инвестиции в човешкия капитал, насърчаване на малките и средните предприятия, развитие на селските райони ще бъде приоритет за страната ни. Ако тази цел бъде реализирана, ще се подпомогне потенциалът на българската икономика, посочи Бойко Борисов.

По отношение на „Шенген” министър-председателят изрази готовността на правителството да продължи действията си на политическо и експертно ниво за присъединяване на България и Румъния към пространството, за промяна на резервираната позиция на Холандия и постигане на европейски консенсус по този въпрос. По отношение на европейския пакт за финансова стабилност премиерът припомни, че България подкрепя спазването на стриктна фискална дисциплина, равнопоставено участие на страните извън еврозоната в дискусиите по темите, попадащи в обхвата на проектодоговора. Ние сме срещу разширяването на предмета на договора извън постигането на фискална консолидация, ще работим за създаването на такива финансови правила, които гарантират стабилността и икономическия растеж в Европа, посочи Бойко Борисов. От думите му се разбра също, че ще продължаваме да изразяваме несъгласие с инициативите за обща данъчна основа при корпоративното облагане на финансовите трансакции. При датското председателство ще работим Европа да постигне бюджетна консолидация и най-добрите условия за устойчив растеж в дългосрочен план, каза премиерът. Той направи преглед и на завършилото полско председателство, което, по думите му, е съвпаднало с най-големите предизвикателства пред ЕС досега - икономическата криза. Страната ни активно участваше при вземане на решения, като отстояваше своите национални позиции за намиране на удовлетворителни за съюза решения, информира премиерът Бойко Борисов.

По време на парламентарния контрол министър-председателят Бойко Борисов отговори на питане от народните представители Иван Костов и Мартин Димитров относно намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите на данъчното облагане.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, отговори на въпрос от народния представител Михаил Миков относно неизплатени средства по проект на програма САПАРД, изпълнен от община Брегово, Видинска област и на питане от народния представител Димчо Михалевски относно последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отговори на въпрос от народния представител Антон Кутев относно определяне на брокери за продажба на дървесина, на питане от народния представител Георги Пирински относно комасацията на земеделските земи, на въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно акциза на ползваните горива от земеделските производители, на въпрос от народния представител Корнелия Нинова относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса, на въпрос от народния представител Димитър Горов относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга, на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева относно Оперативна програма "Рибарство", на въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно неспазване директива на ЕС относно хуманното отношение към животните (отглеждане на птици) и на въпрос от народния представител Корнелия Нинова относно неизплатени количества тютюн.

Аню Ангелов, министър на отбраната, отговори на два въпроса от народния представител Ангел Найденов относно възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в сложни метеорологични условия и особено през зимата и относно предсрочното освобождаване от длъжност на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков - аташе по отбраната във Вашингтон, САЩ и на въпрос от народния представител Венцислав Лаков относно наличие на противообледенителна система на хеликоптери "Кугър" AS 532 AL.

Министърът на правосъдието Диана Ковачева отговори на питане от народния представител Яне Янев относно политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт, на въпрос от народния представител Георги Пирински относно становище на Министерството на правосъдието по доклада на ОССЕ за "Избори 2011" и на въпрос от народния представител Мая Манолова относно изпълнение на укази за помилване и за предоставяне на българското гражданство.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов отговори на въпроси от народния представител Мая Манолова относно закриване на учебни заведения в ромския квартал в гр. Кюстендил, относно лечението на болни от мукополизахаридоза, относно финансиране на общински болници през 2012г. и относно уволнение на директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Сергей Игантов отговори на на питане от народния представител Валентина Богданова относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България, на въпрос от народния представител Станислав Станилов относно Декларация за неразпространение на служебна тайна в Техническия университет и на питане от народния представител Георги Пирински относно липсата на квалифицирани кадри за производството.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини