Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В националната здравна карта ще се определя максималният брой болници за всяка област, с които НЗОК ще сключва договори
15/02/2012

В националната здравна карта ще се определя максималният брой лечебни заведения за болнична помощ по видове, с които НЗОК може да сключи договор за всяка област. Това предвиждат промени в Закона за лечебните заведения, приети на първо четене с 81 гласа "за", 31 - "против" и 7 – въздържали се. Въвежда се нов механизъм за сключване на договори между НЗОК и лечебните заведения за болнична помощ в зависимост от осигуреността с болнични легла – когато общата осигуреност с легла в областта е по-голяма от средната за страната и когато осигуреността с легла по отделните видове – терапевтични, хирургични, е по-висока от средната за страната. В първия случай многопрофилните болници, с които НЗОК сключи договор, не могат да са повече от тези, които са осъществявали медицинска помощ в областта по договор с касата към края на предходната година. Същото условие важи и за специализираните болници. В тези два случая НЗОК трябва да проведе избор на лечебните заведения, с които да сключи договор, като критериите се определят от Надзорния съвет на касата по предложение на управителя. Създава се възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ. Предлага се закриване на центровете за кожно-венерически заболявания, като те могат да се пререгистрират и да продължат да работят като диагностично-консултативни центрове, медицински центрове или като специализирани болници за осъществяване само на дейности на дневен стационар.

Парламентът създаде временна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 21 януари 2002 г. - 22 януари 2012 г. Предложението направи независимият народен представител Яне Янев. То бе прието със 105 гласа, 46 са против, а един се въздържа. За председател на комисията беше избран независимият народен представител Яне Янев, заместниците ще са двама - Юлиана Колева /ПГ на ПП ГЕРБ/ и Йордан Бакалов /ПГ на Синята коалиция/. За членове на комисията бяха избрани депутатите от ГЕРБ Светослав Тончев, Ивайло Тошев, Цвета Караянчева, Владимир Тошев и Емил Караниколов. От парламентарните групи на Коалиция за България и Партия Атака отказаха да излъчат кандидати, а ПГ на ДПС оттегли своите двама кандидати. От ПГ на ДПС и ПГ на Коалиция за България си запазиха правото на по-късен етап да направят свои предложения за участие в комисията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини