Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от депутати от ПГ на ПП ГЕРБ
16/02/2012

Парламентът прие на първо четене законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от ПГ на ПП ГЕРБ. За проекта на депутатите от управляващата партия гласуваха 121 народни представители, 70 бяха против, а 10 души се въздържаха.

Законът за отнемане на незаконно придобито имущество предвижда развитие на производството по гражданска конфискация в две фази – извършвано от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, в което се проверяват източниците за придобиване на имуществото и се предприемат действия за налагане на обезпечителни мерки; производство за отнемане на имуществото пред гражданския съд. Проверява се имуществото на лица, които са привлечени като обвиняеми, както и физически или юридически лица, които притежават или контролират имущество, за което може основателно да се предполага, че е придобито от престъпление на друго лице, привлечено като обвиняем. Производство пред комисията може да се образува и когато наказателно производство не е било образувано или е прекратено или е било спряно. При проверката се събират доказателства относно имуществото на лицата и произхода на средствата за придобиването му в рамките на определен период в течение на 10 - годишен давностен срок. Предвижда се закриване на действащата и създаване на нова Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

Парламентът ратифицира Споразумението между правителствата на България и на Румъния за презгранични операции по Air Policing. Споразумението регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на тези операции. Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. Сред водещите принципи при изпълнение на операциите са зачитането на националния суверенитет на двете държави и пропорционалност на силата, прилагана срещу прихванатото въздухоплавателно средство. Със споразумението се определят и националните органи, които имат правомощия при разрешаването на тези операции и тяхното провеждане.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини