Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Членство в Шенген, вътрешен енергиен пазар и мерки за заетост са сред приоритетите в работната програма на парламента по въпросите на Европейския съюз за 2012 г.
23/02/2012

Присъединяването на България към Шенген, вътрешен енергиен пазар и ядрена безопасност и пакет от мерки за повишаване на заетостта са сред приоритетите в работната програма на парламента по въпросите на Европейския съюз за 2012 г., която бе одобрена от народните представители. В програмата се включват приоритетно проекти на актове, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в процеса на обсъждане и приемане на актовете на Европейския съюз, както и да участва в политическия диалог с европейските институции. Сред приоритетите са гарантиране на устойчиви публични приходи чрез защита на инвеститорите, бърз механизъм за реагиране на измами с ДДС.

Програмата залага и на многогодишната финансова рамка на общността, както и на въвеждане на общоевропейска рамка за електронна идентификация, електронно установяване на автентичност и електронен подпис. Пакетът от мерки за стимулиране на заетостта включва създаване на условия за гъвкав и мобилен пазар на труда, социално включване, свободно движение на работници в Съюза, както и пакет за иновациите в здравеопазването. За сектор "Правосъдие и вътрешни работи" водещи са законодателни решения, свързани с "минимални разпоредби относно съставите на престъпленията и наказанията в областта на трафика на наркотици", Трета директива срещу изпирането на пари, борбата с престъпленията в европейското киберпространство. Разширяването на ЕС през 2012 г. също е сред приоритетите в работната програма на българското Народно събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини