Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник- председателят на Народното събрание Анастас Анастасов: Необходимо е да намерим законодателния императив с баланс между конституционното право на обществото да бъде информирано и необходимостта от защита на информацията
28/02/2012

Необходимо е да намерим законодателния императив с баланс между конституционното право на обществото да бъде информирано и необходимостта от защита на информацията, заяви заместник-председателят на Народното събрание и председател на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Анастас Анастасов. Той и председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова откриха в Народното събрание кръгла маса „Защитата на класифицираната информация при разглеждане на делата в съдебния наказателен процес”.

Анастас Анастасов отбеляза убеждението на народните представители в ползата от обсъждането на различни  гледни точки в хода на законодателния процес преди един законопроект да бъде внесен в парламента или преди да бъде гласуван в пленарната зала. Тази практика на публични обсъждания е залог за добро законодателство, което впоследствие има и успешно приложение, допълни той.

Членството на Република България в НАТО и Европейския съюз доведоха до съществени законодателни промени, които несъмнено приведоха българското право в съответствие с международните стандарти, подчерта заместник-председателят на парламента. Част от тези промени бе и преуреждането на правния режим, свързан с достъпа и защитата на класифицираната информация.

Поради необходимостта да се поддържа адекватна и съвременна уредба на материята днес ще бъдат представени и обсъдени въпроси по защитата на класифицираната информация в наказателния процес предвид публичността му и с оглед на постановяваните присъди по наказателните дела, отбеляза Анастас Анастасов. Той допълни, че кръглата маса е актуална и с оглед на предстоящите промени в сектора за сигурност.

Опазването на националната сигурност и прозрачността в управлението се усложнява от необходимостта да се намери точната формула за постигането на баланс между правата на отделните граждани и тяхното ограничаване с цел защита на интересите на държавата и обществото, каза заместник-председателят на парламента. По думите му темата е предмет на сериозни дебати в институциите, в средите на гражданското общество и в публичното пространство не само у нас, но и в много други страни от Европейския съюз. Анастас Анастасов посочи, че  становищата на неправителствени организации биха могли да покажат една различна гледна точка, която да бъде база за сравнение и коректив, а при необходимост и стимул за усъвършенстване на съществуващите практики.

На форума бяха обсъдени въпросите по защита на класифицираната информация в наказателния процес с оглед на принципа на публичност на присъдите по наказателни дела. В кръглата маса участваха депутати, представители на съдебната власт, на държавни институции и на граждански организации.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини