Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Позиция на администрацията на Народното събрание във връзка с разпространена от Mediapool на 6 август 2012 г. информация
08/08/2012

Във връзка с тиражирана от Mediapool на 6 август 2012 г. информация, пресцентърът на Народното събрание разпространява следната позиция на ръководството на администрацията на парламента, изразена в писмо до Mediapool  и средствата за масова информация:


Позиция на ръководството на администрацията на Народното събрание във връзка с публикация в Mediapool


      До Mediapool и всички
национални средства  
за масова информация


Уважаеми госпожи и господа,
Обръщам се към Вас за някои уточнения във връзка със статията на журналистката Полина Паунова „Депутатите са взели 1,5 млн. лв.  от анкетни комисии, непроизвели нищо”, публикувана от Mediapool на 06.08.2012 г. и препечатана в почти всички национални медии.
Бих искала веднага да подчертая, че освен броя на временните анкетни комисии и на проведените от тях заседания, в статията няма нито една истина – всички изложени „факти” са резултат на догадки и собствени „изчисления” на авторката, въпреки че навсякъде в материала се твърди, че това са данни, почерпени от справка, изготвена от парламентарната администрация по Закона за достъп до обществена информация.

Като прикачени файлове Ви изпращам копия от заявлението за достъп до обществена информация на г-жа Полина Паунова в качеството й на журналист в интернет - изданието Mediapool и отговора на него, изготвен от парламентарната администрация, съгласуван с парламентарните юристи и подписан от главния секретар на Народното събрание. Ще си позволя да акцентирам вниманието Ви върху най-съществените различия и несъответствия между предоставената от нас информация и написаното от г-жа Паунова.

В заявлението си тя задава въпрос „Какво е възнаграждението на депутат за заседание на анкетната комисия”.
В т. 3 от отговора си администрацията на Народното събрание изрично посочва, че ”Съгласно чл. 6, ал. 4 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от постоянните комисии, народните представители получават възнаграждение не за заседание, а пропорционално на времето на работа, но не по-голямо от 5 на сто от основното месечно възнаграждение”.

В статията си в Mediapool обаче г-жа Паунова пише: „От началото на мандата до момента от бюджета на Народното събрание са платени почти 1,5 млн. лв. за възнаграждения на депутатите, участвали в 12 временни анкетни комисии, които не са произвели никакви актове извън Изборния кодекс. Това сочи справка, изготвена за Mediapool от парламентарната администрация по Закона за достъп до обществена информация”.

Нашата справка обаче изобщо не „сочи” такава цифра, а и не би могла, защото тя няма нищо общо с действителността и е плод единствено на „иновативния” подход на авторката при интерпретиране на предоставената й информация. По този начин тя, от една страна, настройва общественото мнение срещу народните представители, които според написаното в статията й получават допълнително огромни суми, и от друга - дискредитира парламентарната администрация, че предоставя неистинна информация.

От началото на мандата на 41-то Народно събрание общата сума за начислени възнаграждения на народните представители за участието им в  12-те временни анкетни комисии и съответстващото възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е 45 479 лв.

Искрено се надявам, че в случая става въпрос за неразбиране от страна на авторката, а не за целенасочени действия от страна на Mediapool  с цел уронване престижа на една авторитетна държавна институция. Показател за това ще бъде публикуването на настоящото писмо на страницата ви, както и на страниците на всички издания, публикували статията на г-жа Паунова. Ние, разбира се, също ще го публикуваме на интернет портала си.
С пожелание за успешна работа, обективност и коректност както към вашите читатели, така и към институциите, към които се обръщате за информация.


                                                               ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
                                                               НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
                                                               НАДЯ БОНЕВА

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини